Søk

Alf Harborgs fond

Stiftelsen støtter ALS-relatert forskning.

Stiftelsen skal fremme klinisk eller basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

Søknader fra fagmiljøet ved NTNU prioriteres, hvis de faller innenfor stiftelsens formål.


Utlysning

Søknadsfrist 01.03.2019
Tilgjengelig utdelingsbeløp: 70 000,00 NOK
 

Stiftelsen støtter ALS-relatert forskning.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 70 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med klinisk eller basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

Søknader fra fagmiljøet ved NTNU prioriteres, hvis de faller innenfor stiftelsens formål.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

§ 1.

Stiftelsens navn er Alf Harborgs fond.

§ 2.

Stiftelsens formål er å fremme klinisk eller basalvitenskaplig forskning vedrørende nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateral-sklerose som mulig.

§ 3.

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs Rektor bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.
Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

§ 4.

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Medlemmene foreslås av Det medisinske fakultet, NTNU. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å behandle søknader om bidrag, og å innstille overfor styret om tildeling av midler i henhold til stiftelsens formål.
Fagkomiteens medlemmer oppnevnes for 4 år av gangen.

§ 5.

Stiftelsens grunnkapital er urørlig og utgjorde pr 13.12.1988 kr 707.413, og er gitt som testamentarisk gave av Alf Harborg. Grunnkapitalen er siden indeksregulert til 1.201.436 kr pr 31.12.2011. Av den årlige avkastningen skal en andel svarende til siste års inflasjon tillegges grunnkapitalen.

§ 6.

Søknader fra fagmiljøet ved NTNU skal prioriteres, dersom de faller innenfor rammen av stiftelsens formål.

Translate »