Søk

Grini-fangers Kulturfond

Stiftelsen gir støtte til én eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn ved Universitetet i Oslo.

Grini-fangers Kulturfond er et uttrykk for den kulturkampen som ble ført i Norge under den tyske okkupasjon. De første fondsmidlene ble innsamlet av og blant Grini-fanger i fangetiden og til fordel for en ung komponist som selv var fange. Tilslutningen sprengte den opprinnelige rammen, slik at fondets formål ble å yte støtte til én eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn.

 

Stiftelsen lyser ut midler 1. september hvert år med søknadsfrist 15. oktober.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

§ 1

Grini-fangers Kulturfond er et uttrykk for den kulturkamp som ble ført i Norge under den tyske okkupasjon. De første fondsmidler ble innsamlet av og blant Grini-fanger i fangetiden og til fordel for en ung komponist som selv var fange.  Tilslutningen sprengte den opprinnelige ramme så fondets formål blir å yte støtte til en eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn.

§ 2

Stiftelsene grunnkapital er 240.000 kroner.

§ 3

Stiftelsens formål er å yte støtte til en eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn ved Universitetet i Oslo.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomité som oppnevnes av Det humanistiske fakultet.  Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret.

§ 5

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum 10 personer.  Styret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for stiftelsen.

§ 6

Stiftelsen forvaltes av Universitetet i Oslo etter de regler og under den kontroll som gjelder for stiftelser ved universitetet.

Translate »