Søk

Grini-fangers Kulturfond

Stiftelsen gir støtte til én eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn ved Universitetet i Oslo.

Grini-fangers Kulturfond er et uttrykk for den kulturkampen som ble ført i Norge under den tyske okkupasjon.

De første fondsmidlene ble innsamlet av og blant Grini-fanger i fangetiden og til fordel for en ung komponist som selv var fange. Tilslutningen sprengte den opprinnelige rammen, slik at fondets formål ble å yte støtte til én eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn.

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

Stiftelsen lyser ikke ut midler, men tildeler midler direkte til Det humanistiske fakultet til bruk i henhold til formålet.

Se vedtektene for mer informasjon.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

§ 1

Grini-fangers Kulturfond er et uttrykk for den kulturkamp som ble ført i Norge under den tyske okkupasjon. De første fondsmidler ble innsamlet av og blant Grini-fanger i fangetiden og til fordel for en ung komponist som selv var fange.  Tilslutningen sprengte den opprinnelige ramme så fondets formål blir å yte støtte til en eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn.

§ 2

Stiftelsene grunnkapital er 240.000 kroner.

§ 3

Stiftelsens formål er å yte støtte til en eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn ved Universitetet i Oslo.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomité som oppnevnes av Det humanistiske fakultet.  Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret.

§ 5

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum 10 personer.  Styret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for stiftelsen.

§ 6

Stiftelsen forvaltes av Universitetet i Oslo etter de regler og under den kontroll som gjelder for stiftelser ved universitetet.

Translate »