Søk

Grini-fangers Kulturfond

Fondet støtter høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn ved Universitetet i Oslo.

Grini-fangers Kulturfond er et uttrykk for den kulturkampen som ble ført i Norge under den tyske okkupasjon. De første fondsmidlene ble innsamlet av og blant Grini-fanger i fangetiden og til fordel for en ung komponist som selv var fange.

Fondet lyser ut midler 1. september annet hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.

Neste utlysning forventes annonsert i 2023.


Vedtekter

FOR

Grini-fangers Kulturfond

 

§ 1

Grini-fangers Kulturfond er et uttrykk for den kulturkamp som ble ført i Norge under den tyske okkupasjon. De første fondsmidler ble innsamlet av og blant Grini-fanger i fangetiden og til fordel for en ung komponist som selv var fange.  Tilslutningen sprengte den opprinnelige ramme så fondets formål blir å yte støtte til en eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn.

§ 2

Stiftelsene grunnkapital er 240.000 kroner.

§ 3

Stiftelsens formål er å yte støtte til en eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn ved Universitetet i Oslo.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomité som oppnevnes av Det humanistiske fakultet.  Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret.

§ 5

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum 10 personer.  Styret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for stiftelsen.

Translate »