Søk

Professor Paul A. Owrens fond

Fondet støtter forskning i trombose, hemostase og atherosklerose. 

Forskingen skal ledes og drives av fast ansatte i vitenskapelig stilling knyttet til Institutt for indremedisinsk forskning ved Universitetet i Oslo, så lenge slik forskning er aktuell.

Minst 9 % av de disponible midlene skal hvert år gå til dekning av utgiftene ved en årlig «Owrenforelesning» og tilhørende arrangementer.

Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Professor Paul A. Owrens fond og Owrenforelesningene og Stormorkenfondet i 2021. 

 

Fondet lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger.

Institutt for indremedisinsk forskning (UiO) tildeles midlene direkte annet hvert år til bruk i tråd med fondets formål.  


Vedtekter

FOR

Professor Paul A. Owrens fond

 

§ 1. Fondets navn og grunnkapital

Fondet er opprettet ved en sammenslåing av fondene:

Stiftelse                                                                                       Grunnkapital
Professor Paul A. Owrens fond                                                   kr 7 100 000
Owrenforelesningene og Stormorkenfondet                               kr 550 000

Fondets grunnkapital er NOK 7 650 000. Grunnkapitalen kan ikke forringes, men kan økes ved gaver.

Fondets navn er Professor Paul A. Owrens fond.

§ 2. Formål

Fondets formål er å støtte forskning i trombose, hemostase og atherosklerose som ledes og drives av fast ansatte i vitenskapelig stilling knyttet til Institutt for indremedisinsk forskning ved Universitetet i Oslo, så lenge slik forskning er aktuell.

Minst 9 % av de disponible midlene skal hvert år gå til dekning av utgiftene ved en årlig «Owrenforelesning» og tilhørende arrangementer.

§ 3. Fagkomite

Utdeling av stipender vedtas av styret etter innstilling fra fondets fagkomite.
Fondets fagkomité skal bestå av tre representanter for de fast ansatte i vitenskapelig stilling ved Institutt for indremedisinsk forskning. Medlemmene oppnevnes av Det medisinske fakultet.
Oppnevningstiden er for tre år. Gjenoppnevning kan finne sted.

§ 4. Styre

Fondets styre bestå av minimum tre og maksimum ti medlemmer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styret for fondet.

Behandlet og godkjent av styret i styremøte 16.03.2021.

Translate »