Søk

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Stiftelsen gir stipend til studenter ved Universitetet i Oslo som ønsker å studere engelsk i Oxford i England.

Søkere som planlegger å studere ved Balliol College har fortrinnsrett dersom søkere for øvrig står likt.

På samme måte deles det ut stipender til engelske studenter ved Oxford, som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo.

Studenter som kommer i betraktning må være mellom 22 og 27 år når stipendet utdeles.

5 % av beløpet som lyses ut hvert år stilles til rådighet til studenter, også doktorgradsstudenter, som planlegger reise til Storbritannia i forbindelse med «British studies».

 

Stiftelsen har årlig fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.

 

For planlagte studier på Wadham College ved University of Oxford, informerer UNIFOR om at det også er mulig å søke

om stipend fra Norsk Oxford – stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship (klikk her).

Stiftelsen har fast søknadsfrist 15. oktober. 

 


Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 24. juni 1977 og 23. januar 1981. Endring godkjent av Det akademiske kollegium 25. september 1998 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 15. desember 1998 og 28. august 2001. Godkjent av Lotteri og stiftelsestilsynet 3. april 2013.

§ 1.

Stiftelsen er opprettet av Adelheid Jordan iht. testament av 9. desember 1964, med en grunnkapital på NOK 6 000 000,-. Stiftelsen er tilført midler ved en sammenslåing med Student Scholarships and British Embassy Travel Award (org.nr. 876 956 152) i 2013. Legatets nye grunnkapital er NOK 6 250 000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2.

95 % av den disponible del av avkastningen anvendes til studenter ved Universitetet i Oslo som ønsker å studere engelsk i Oxford i England, fortrinnsvis ved Balliol College. På samme måte skal det utdeles stipendier til engelske studenter ved Oxford, som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo. De studenter som kommer i betraktning, skal være mellom 22 og 27 år når stipendiet utdeles. De øvrige 5 % av den disponible avkastningen kan anvendes til studenter, også doktorgradsstudenter, som ønsker å reise til Storbritannia i forbindelse med "British studies". Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§ 3.

Midlene utdeles etter innstilling av et særskilt oppnevnt utvalg bestående av to representanter for Institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk og en representant for Det humanistiske fakultet.

§ 4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »