Søk

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Stiftelsen gir stipend til studenter ved Universitetet i Oslo som ønsker å studere engelsk i Oxford i England.

Søkere som planlegger å studere ved Balliol College har fortrinnsrett dersom søkere for øvrig står likt.

På samme måte deles det ut stipender til engelske studenter ved Oxford, som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo.

Studenter som kommer i betraktning må være mellom 22 og 27 år når stipendet utdeles.

5 % av beløpet som lyses ut hvert år stilles til rådighet til studenter, også doktorgradsstudenter, som planlegger reise til Storbritannia i forbindelse med «British studies».

Stiftelsen tar kontinuerlig imot søknader og har fire faste årlige søknadsfrister hvert år: 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november.  


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 430 000,00 NOK
 

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat


Stiftelsen gir stipend til studenter ved Universitetet i Oslo som ønsker å studere engelsk i Oxford i England. På samme måte deles det ut stipender til engelske studenter ved Oxford, som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo.

Det gis også stipender til studenter som planlegger reise til Storbritannia i forbindelse med «British studies».

STØTTEN GIS I FORM AV:

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal totalt deles ut inntil kr 430 000.

5 % av beløpet (kr 21 500) settes av til studenter som planlegger reise til Storbritannia i forbindelse med «British studies».

HVEM KAN SØKE?

VED SPRÅKSTUDIER I OXFORD

Du må

-      være student ved Universitetet i Oslo

-      ha konkrete planer om å studere engelsk i Oxford, England

-      være mellom 22 og 27 år på tidspunktet stipendet deles ut (desember)

Søkere som planlegger å studere ved Balliol College har fortrinnsrett dersom søkere for øvrig står likt.

Tilsvarende stipend kan tildeles engelske studenter fra Oxford som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo.

Engelske søkere bes kontakte UNIFOR per e-post på unifor@unifor.no i god tid før søknadsfristens utløp.

VED SPRÅKREISE TIL STORBRITANNIA I FORBINDELSE MED "BRITISH STUDIES"

Du må

-      være innrullert student/doktorgradsstudent  ved "British studies" ved Universitetet i Oslo

-      ha konkrete planer om å reise til Storbritannia i forbindelse med dine studier

-      være mellom 22 og 27 år på tidspunktet stipendet deles ut (desember)

Pressiser hvilket stipend du søker om i din søknadstekst!

 

Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Vedtekter

FOR

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

 

§ 1.

Stiftelsen er opprettet av Adelheid Jordan iht. testament av 9. desember 1964, med en grunnkapital på NOK 6 000 000,-. Stiftelsen er tilført midler ved en sammenslåing med Student Scholarships and British Embassy Travel Award (org.nr. 876 956 152) i 2013. Legatets nye grunnkapital er NOK 6 250 000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2.

95 % av den disponible del av avkastningen anvendes til studenter ved Universitetet i Oslo som ønsker å studere engelsk i Oxford i England, fortrinnsvis ved Balliol College. På samme måte skal det utdeles stipendier til engelske studenter ved Oxford, som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo. De studenter som kommer i betraktning, skal være mellom 22 og 27 år når stipendiet utdeles. De øvrige 5 % av den disponible avkastningen kan anvendes til studenter, også doktorgradsstudenter, som ønsker å reise til Storbritannia i forbindelse med "British studies". Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§ 3.

Midlene utdeles etter innstilling av et særskilt oppnevnt utvalg bestående av to representanter for Institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk og en representant for Det humanistiske fakultet.

§ 4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »