Søk

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Stiftelsen gir stipend til studenter som studerer engelsk ved Balliol College ved University of Oxford, og til studenter og doktorgradsstipendiater som reiser til Storbritannia i forbindelse med «British studies».

Stipend kan også gis til engelske studenter ved University of Oxford, som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo.

Søkere må være mellom 22 og 27 år og student ved Universitetet i Oslo når stipendet utdeles.


Utlysning

Søknadsfrist 01.12.2019
Tilgjengelig utdelingsbeløp: 361 000,00 NOK
 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter som studerer engelsk ved Balliol College ved University of Oxford og til studenter som reiser til Storbritannia i forbindelse med "British studies".

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 361 000 til studenter som studerer engelsk ved Balliol College ved University of Oxford.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være mellom 22 og 27 år

- være student ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer å studere engelsk i Oxford i England, fortrinnsvis ved Balliol College

Tilsvarende stipend kan tildeles engelske studenter ved Oxford som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo.

Søknader fra engelske søkere må sendes til UNIFOR per e-post på unifor@unifor.no.

 

Mindre stipender

Stiftelsen deler også ut et mindre stipend til studenter eller doktorgradsstipendiater som ønsker å reise til Storbritannia i forbindelse med «British studies».

Det lyses ut inntil kr 18 000 av den totale summen til dette formålet.

 

Presiser hva du søker om i din søknadstekst.


Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. desember 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 24. juni 1977 og 23. januar 1981. Endring godkjent av Det akademiske kollegium 25. september 1998 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 15. desember 1998 og 28. august 2001. Godkjent av Lotteri og stiftelsestilsynet 3. april 2013.

§ 1.

Stiftelsen er opprettet av Adelheid Jordan iht. testament av 9. desember 1964, med en grunnkapital på NOK 6 000 000,-. Stiftelsen er tilført midler ved en sammenslåing med Student Scholarships and British Embassy Travel Award (org.nr. 876 956 152) i 2013. Legatets nye grunnkapital er NOK 6 250 000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2.

95 % av den disponible del av avkastningen anvendes til studenter ved Universitetet i Oslo som ønsker å studere engelsk i Oxford i England, fortrinnsvis ved Balliol College. På samme måte skal det utdeles stipendier til engelske studenter ved Oxford, som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo. De studenter som kommer i betraktning, skal være mellom 22 og 27 år når stipendiet utdeles. De øvrige 5 % av den disponible avkastningen kan anvendes til studenter, også doktorgradsstudenter, som ønsker å reise til Storbritannia i forbindelse med "British studies". Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§ 3.

Midlene utdeles etter innstilling av et særskilt oppnevnt utvalg bestående av to representanter for Institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk og en representant for Det humanistiske fakultet.

§ 4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »