Søk

Stiftelsen til filosofiske studier og forskning ved UiO

Stiftelsen gir støtte til forelesninger, seminarer, studier og forskning innenfor filosofi ved Universitetet i Oslo.

Stiftelsen lyser ikke ut midler, men tildeler midler direkte til Instituttet for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk til bruk i henhold til formålet.


Vedtekter

FOR

Stiftelsen til filosofiske studier og forskning ved UiO

 

§1.

Stiftelsen er opprettet ved en omdannelse av Dr. philos Johan Hovstads forelesningsfond, M. J. Monrads fond til forskning innen filosofi og Professor Johan Fredrik Bjelkes legat til fremme av filosofiske studier ved et tysk universitet. I tillegg er stiftelsens kapital økt ved en gave fra Hjelpelærernes sykekasse på NOK 440 325. Legatets grunnkapital er NOK 750.000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Den disponible del av avkastningen anvendes til forelesninger, seminarer, studier og forskning innenfor filosofi. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§4.

Stiftelsen skal ha en fagkomité på tre personer oppnevnt av fra Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.