Søk

Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Stiftelsen gir reisestipend til yngre forskere ved Universitetet i Oslo i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 25 000,00 NOK
 

Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Stiftelsen gir reisestipend til yngre forskere ved Universitetet i Oslo i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

- vitenskapelig stipend

Det skal deles ut inntil kr 25 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være yngre forsker ved Universitetet i Oslo

- drive med relevante vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 14. mai 1999, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

§1.

Legatet er en sammenslåing av Professor Rathkes legat, Professor R. Colletts legat til undersøkelser og bearbeidelse av Norges Fauna og Professor N. Willes legat. Legatet har en grunnkapital på NOK 178.078,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som reisestipend for yngre forskere ved Universitetet i Oslo i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Utdeling av midler foretas etter innstilling fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »