Søk

Professor Rathkes, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Legatet støtter vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv.

Støtten gis i form av reisestipend til yngre forskere ved Universitetet i Oslo. 

Fondet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 14. mai 1999, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

 

§1.

Legatet er en sammenslåing av Professor Rathkes legat, Professor R. Colletts legat til undersøkelser og bearbeidelse av Norges Fauna og Professor N. Willes legat. Legatet har en grunnkapital på NOK 178.078,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som reisestipend for yngre forskere ved Universitetet i Oslo i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Utdeling av midler foretas etter innstilling fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.