Søk

Professor Rathkes, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Legatet støtter vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv.

Støtten gis i form av reisestipend til yngre forskere ved Universitetet i Oslo. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2023
Tilgjengelig for utdeling: 32 000,00 NOK
 

Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Stiftelsen gir reisestipend til yngre forskere ved Universitetet i Oslo i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 32 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være yngre forsker ved Universitetet i Oslo

- drive med relevante vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 14. mai 1999, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

 

§1.

Legatet er en sammenslåing av Professor Rathkes legat, Professor R. Colletts legat til undersøkelser og bearbeidelse av Norges Fauna og Professor N. Willes legat. Legatet har en grunnkapital på NOK 178.078,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som reisestipend for yngre forskere ved Universitetet i Oslo i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Utdeling av midler foretas etter innstilling fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »