Søk

Orlaug L. Merkesdals legat

Stiftelsen deler ut stipend til geologer.

Geologen skal være i fast stilling og/eller være ph.d.-kandidat, postdoktor eller mastergradsstudent tilknyttet Institutt for geologi ved Universitetet i Oslo.

Stipendet skal brukes til å fremme forskning eller studier knyttet til geologi, inkludert til utenlandsopphold ved relevante institusjoner, reiser og vitenskapelige møter.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 85 000,00 NOK
 

Orlaug L. Merkesdals legat

Stiftelsen gir økonomisk støtte til geologer.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det skal deles ut inntil kr 85 000.

STIPENDET KAN BENYTTES TIL 

- fremme av forskning

- studier knyttet til geologi

- utenlandsopphold ved relevante institusjoner

- vitenskapelige reiser

- vitenskapelige møter

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- geolog i fast stilling ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

eller

- ph. d- kandidat, postdoktorer eller mastergradsstudent innen faget geologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

- CV

- ved konferansedeltakelse må abstrakt av foredrag/poster/innlegg foreligge

- ph.d.-kandidater må legge ved en skriftlig anbefaling fra en veileder (lastes opp som relevant dokument under feltet "Andre vedlegg")

- ved utenlandsopphold ved en relevant institusjon må det fremlegges invitasjonsbrev fra institusjonen (lastes opp som relevant dokument under feltet "Andre vedlegg")

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsens navn er Orlaug L. Merkedals legat. Stiftelsen er opprettet av Kari Ølnes ved testament av 11. april 2016.

Stiftelsens grunnkapital er ved opprettelsen av stiftelsen NOK 500 000. Stiftelsen har ikke et evighetsperspektiv. Grunnkapitalen kan økes ved gaver.

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å utdele et årlig stipend tilsvarende 2,5 G (Folketrygdens grunnbeløp), som skal fordeles mellom 2 - to - til 3 - tre - geologer i fast stilling og/eller pH. D- kandidater, postdoktorer eller mastergradsstudenter som naturlig hadde tilhørt tidligere Institutt for geologi ved Universitetet i Oslo med retning som utdannelse til geolog. Stipendet skal benyttes til fremme av forskning eller studier knyttet til geologi, herunder til utenlandsopphold ved relevante institusjoner, reiser og vitenskapelige møter.

Utdeling av stipender skal foretas av styret etter innstilling fra fagkomiteen.

§ 3 Styre

Stiftelsen skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

§ 4 Fagkomite

Stiftelsens fakomite skal bestå av tre medlemmer oppnevnt av Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Oppnevningsiden er tre år, gjengoppnevning kan finne sted.

Translate »