Søk

Wilhelm Andreas Wexels legat

Legatet støtter teologistudenter ved Universitetet i Oslo.

Det deles tradisjonelt ut stipendier i størrelsesordenen 10 000 kr – 25 000 kr. 

Legatet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Wilhelm Andreas Wexels legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 14. april 1999, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 12. august 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

 

§1.

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende legater: Legatet til erindring af Præsten Wilhelm Andreas Wexels, Halvor Knudsen Bjørntvedt og hustru Pernille Knudsen Bjørntvedts legat til fordel for verdig trengende teologisk studerende, legatet til Rasmus Tønder Nissens Minde og Professor dr. Lyder Bruns legat. Legatets grunnkapital er NOK 300.318,- og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til teologistudenter ved Universitetet i Oslo, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

 
Translate »