Søk

Wilhelm Andreas Wexels legat

Legatet støtter teologistudenter ved Universitetet i Oslo.

Det deles tradisjonelt ut stipendier i størrelsesordenen 10 000 kr – 25 000 kr. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2022
Tilgjengelig for utdeling: 41 000,00 NOK
 

Wilhelm Andreas Wexels legat


Legatet deler ut stipend til teologistudenter ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN KAN GIS I FORM AV

- Studentstipend

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 41 000. 

HVEM KAN SØKE?

Teologistudenter ved Universitetet i Oslo er velkomne til å søke om stipend.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Vedtekter

FOR

Wilhelm Andreas Wexels legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 14. april 1999, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 12. august 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

 

§1.

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende legater: Legatet til erindring af Præsten Wilhelm Andreas Wexels, Halvor Knudsen Bjørntvedt og hustru Pernille Knudsen Bjørntvedts legat til fordel for verdig trengende teologisk studerende, legatet til Rasmus Tønder Nissens Minde og Professor dr. Lyder Bruns legat. Legatets grunnkapital er NOK 300.318,- og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til teologistudenter ved Universitetet i Oslo, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minst minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

 
Translate »