Søk

Wilhelm Andreas Wexels legat

De disponible midlene skal utdeles som stipend til teologistudenter ved Universitetet i Oslo.

Stipendene utdeles etter universitetets vanlige regler for studentstipend.

Student- og reisestipendene tildeles studenter som er godkjent av UiOs utvekslingsprogram.

Stiftelsen ble i 2015 en del av støtteordningen Reisestipend til studenter ved UiO. Les mer om ordningen her.

 

Det er ikke mulig å søke om støtte direkte fra stiftelsene i ordningen.

Informasjon på UiOs nettsider finner du ved å klikke her. 

Kvalifiserte studenter blir kontaktet direkte av UiO. Stipendet blir utbetalt til kontonummeret som studenten har oppgitt til UiOs Avdeling for fagstøtte.

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. 

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs elektroniske søknadsskjema.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 14. april 1999, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 12. august 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

§1.

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende legater: Legatet til erindring af Præsten Wilhelm Andreas Wexels, Halvor Knudsen Bjørntvedt og hustru Pernille Knudsen Bjørntvedts legat til fordel for verdig trengende teologisk studerende, legatet til Rasmus Tønder Nissens Minde og Professor dr. Lyder Bruns legat. Legatets grunnkapital er NOK 300.318,- og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til teologistudenter ved Universitetet i Oslo, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minst minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »