Søk

Norges Sykepleiehøyskoles forskningsfond

Fondet støtter det vitenskapelige personale ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Fondet lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger.

Avdeling for sykepleievitenskap (UiO) tildeles midlene direkte annet hvert år til bruk i tråd med fondets formål. 


Vedtekter

FOR

Norges Sykepleiehøyskoles forskningsfond

Fastsatt av Det akademiske kollegiums arbeidsutvalg 16. oktober 1987, med endring godkjent 30. august 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. januar 2002.

 

§1.

Fondet er opprettet dels ved gaver til Norges Sykepleierhøyskole, dels ved overskudd på høyskolens etterutdanningskurs. Hovedfondet, som er NOK 100.000,-, er urørlig.

§2.

Av den årlige avkastning skal minst 20% legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen kan utdeles som stipend til det vitenskapelige personale ved Institutt for sykepleievitenskap, etter innstilling fra instituttstyret.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.