Søk

Norges Sykepleiehøyskoles forskningsfond

Stiftelsen skal støtte vitenskapelig personale ved Institutt for sykepleievitenskap.

Stiftelsen lyser ikke ut midler, men tildeler midler i henhold til formålet: ”som stipend til det vitenskapelige personale ved Institutt for sykepleievitenskap”.

Norges Sykepleiehøyskole ble nedlagt i 1985, midlene tildeles derfor Avdeling for sykepleievitenskap ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegiums arbeidsutvalg 16. oktober 1987, med endring godkjent 30. august 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. januar 2002.

§1.

Fondet er opprettet dels ved gaver til Norges Sykepleierhøyskole, dels ved overskudd på høyskolens etterutdanningskurs. Hovedfondet, som er NOK 100.000,-, er urørlig.

§2.

Av den årlige avkastning skal minst 20% legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen kan utdeles som stipend til det vitenskapelige personale ved Institutt for sykepleievitenskap, etter innstilling fra instituttstyret.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »