Søk

Stiftelsen Institutt for eksperimentell medisinsk forskning

Stiftelsen støtter eksperimentell medisinsk forskning ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus.

Utdeling av midler foretas av styret etter forslag fra oppnevnt fagkomite.

Det er ikke mulig å søke om støtte direkte fra denne stiftelsen.


Vedtekter

FOR

Stiftelsen Institutt for eksperimentell medisinsk forskning

 Vedtatt av Oslo formannskap og Det akademiske kollegium og godtatt av skipsreder Anders Jahre i 1951. Senere endringer godtatt av styret.

 

§ 1

Skipsreder Anders Jahre har ved gavebrev av 17.08.1950 skjenket Universitetet i Oslo NOK 350 000 til opprettelse av instituttet, og NOK 200.000 til driften av dette i 5 år. På dette grunnlag og med bistand av Oslo kommune, iverksatte Universitetet «Institutt for eksperimentell medisinsk forskning» i 1951. Den 28.05.1951 ble fondet tilført en gave på NOK 1 000 000 fra Anders Jahres venner.

Stiftelsen er senere slått sammen med Professor dr. med. Carl Sembs fond til medisinsk vitenskapelig forskning som tilførte NOK 2.159.000 per 30.10.2009 hvor grunnkapitalen er NOK 1 000 000 og skal være urørlig. Samlet grunnkapital i den sammenslåtte stiftelsen utgjør NOK 2 000 000.

§ 2

Formålet er å støtte eksperimentell medisinsk forskning ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus.

§ 3

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styret for stiftelsen.

§ 4

Stiftelsen skal videre ha en fagkomité bestående av tre medlemmer etter forslag fra Institutt for eksperimentell medisinsk forskning:

1 medlemmer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

2 medlemmer oppnevnt av Oslo Universitetssykehus

Fagkomiteen velger selv sin leder.

Tjenestetiden for fagkomiteen er fire år med mulighet for forlengelse.

Det skal utarbeides en instruks for fagkomiteens arbeid som godkjennes av styret.

Utdeling av stipend foretas av styret etter forslag fra oppnevnte fagkomite.

§ 5

 Hvis formålet ikke lenger kan oppfylles, skal kapitalen tilfalle Anders Jahres fond til vitenskapens fremme.

Translate »