Søk

Eva Amundsens stiftelse

Stiftelsen støtter forskning innen alle medisinske disipliner til leger med minst 15 års praksis etter embetseksamen.

Stiftelsen er nyopprettet i 2020 og må bygge opp kapital før den lyser ut midler.

Stiftelsen vurderes for støtteordningen UNIFOR-FRIMED. UNIFOR-FRIMED tar imot søknader fra og med 15. januar til og med 15. februar hvert år. 

Støtte gis erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 50 000 – NOK 150 000. Eksepsjonelt gode søknader kan tildeles høyere beløp.


Vedtekter

FOR

Eva Amundsens stiftelse

 

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsens navn er Eva Amundsens stiftelse. Stiftelsen er opprettet av Eva Amundsen ved testament datert 01.01.1997.

Stiftelsens grunnkapital er ved opprettelsen av stiftelsen NOK 3.326.833. Stiftelsen har ikke et evighetsperspektiv. Grunnkapitalen kan økes ved gaver.

 

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å gi støtte til forskning innen alle medisinske disipliner til leger med minst 15 års praksis etter embetseksamen.

Utdeling av stipender skal foretas av styret etter innstilling fra fagkomitéen.

 

§ 3 Styre

Stiftelsen skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

 

§ 4 Fagkomite

Fondet skal ha en fagkomité bestående av tre medlemmer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Translate »