Søk

Nansenfondet og de dermed forbundne fond

Nansenfondet og de dermed forbundne fond støtter forskning innenfor ulike fagområder.

Ordningen består av seks stiftelser som har et felles styre og som forvaltes etter de samme reglene.

Hvert år lyser følgende stiftelser ut sine tilgjengelige midler under denne fellesbetegnelsen. 

Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme

A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond 

Norsk Hydros Fond til Vitenskapelig Forskning 

Michael Width Endresens Fond For Sunnmør Næringsliv 

Statoils Forskningsfond 

Osebergfondet. Gabriel Gustafsons Minnefond for vern av fornminner 

 

Stipendmidler

I samsvar med de enkelte fonds vedtekter kan det søkes om midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse.

Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe.

Merk at masterstudenter ikke kan søke støtte. PhD-studenter kan kun søke støtte som en del av et større prosjekt.

Bevilgninger til vitenskapelig utstyr blir gitt til det instituttet der arbeidene utføres. Søknader om slike bevilgninger skal derfor være godkjent av instituttbestyrer eller leder. Vitenskapelig utstyr blir instituttets eiendom etter bruk dersom ikke annet blir avtalt.

Søknader fra aktive forskningsgrupper med forholdsvis svak ekstern finansiering vil bli prioritert.

Støtte til bokutgivelser forutsetter at det foreligger avtale med forlag og at manuskriptet har vært gjenstand for fagfellevurdering (må legges ved).

 

Stiftelsene lyser årlig ut midler 1. desember med fast søknadsfrist 15. januar.

Det elektroniske søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i denne perioden på denne nettsiden. 

Forbered din søknad i god tid. Klikk her for oppdatert veileder med informasjon om krav til søknaden.

Søknader skal sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal.


Translate »