Søk

Gunnar Lage Haugen og Guri Haugens stiftelse

Stiftelsen støtter medisinsk forskning ved Radiumhospitalet,  Blindeforbundets Førerhundskole, og Nordisk Samfunn mot Smertevoldende dyreforsøk.

Stiftelsen deler ut avkastningen sin etter følgende bestemmelser: • 52 % skal gå til medisinsk forskning ved Radiumhospitalet i Oslo • 6 % skal tilfalle Blindeforbundets Førerhundskole • 12 % skal tilfalle Nordisk Samfunn mot Smertevoldende dyreforsøk • 30 % skal tillegges stiftelsens kapital

Stiftelsen er nyopprettet i 2020 og vurderer praksis for utdeling.

Informasjon følger når den er tilgjengelig. 


Vedtekter

for 

Gunnar Lage Haugen og Guri Haugens Stiftelse

 

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er Gunnar Lage Haugen og Guri Haugens stiftelse. Stiftelsen ble opprettet ved testament av 24. mai 2012 og 5. desember 2017.

§ 2 Formål

Gunnar Lage Haugen og Guri Haugens Stiftelse har som formål å dele ut avkastningen etter følgende bestemmelser:
• 52 % skal gå til medisinsk forskning ved Radiumhospitalet i Oslo,
• 6 % skal tilfalle Blindeforbundets Førerhundskole,
• 12 % skal tilfalle Nordisk Samfunn mot Smertevoldende dyreforsøk,
• 30 % skal tillegges stiftelsens kapital

§ 3 Styret

Stiftelsens styre skal ha 3 medlemmer og ett varamedlem. Styret supplerer seg selv.

§ 4 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på NOK 65.250.000.

Translate »