Søk

George Sautreaus legat

Legatet gir hvert år bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for norske studenter.

Det deles ut støtte ved en rotasjonsordning mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2023
Tilgjengelig for utdeling: 180 000,00 NOK
 

George Sautreaus legat

Stiftelsen gir økonomiske bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for norske studenter tilknyttet Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 180 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være norsk student ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å studere minimum et semester i Frankrike

HVA SKAL SØKNADSTEKSTEN INNEHOLDE?

Du må oppgi opplysninger om

        - alder

        - studier

        - avlagte eksamener med resultater

        - planer for oppholdet i Frankrike

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

George Sautreaus legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 22. juni 1973, og stadfestet av Sosialdepartementet 4. oktober 1973. Senere endringer vedtatt av Det akademiske kollegium 6. mars 2000 og 5. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. mai 2000 og 13. juni 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet av Dagny Bjørnson Sautreau ved gavebrev av 23. mai 1973. Legatets grunnkapital var opprinnelig frcs. 300.000,-. Grunnkapitalen ble i 1999 økt til NOK 2.500.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ved gaver.

§2.

Den disponible del av avkastningen anvendes hvert år som bidrag til norske studenter med opphold i Frankrike for en periode på minimum et semester. Tildeling bør fortrinnsvis skje ved en rotasjonsordning mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo. Etter endt opphold i Frankrike skal mottageren av dette bidraget sende en kortfattet rapport til legatets fagkomité. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatets fagkomité skal bestå av tre medlemmer. To av medlemmene oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra Det historisk- filosofiske fakultet (Klassisk og romansk institutt) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disse medlemmene har en funksjonstid på tre år, men gjenoppnevning er mulig. Det tredje medlem er H. Sinding Larsens etterfølger, som selv utpeker sin etterfølger. Endring av disse statuttene kan alene skje etter enstemmig forslag fra fagkomitéen og etter vedtak av Universitetsstyret.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

 
Translate »