Søk

Thorleif Dahls legat for historisk forskning

Stiftelsen støtter historisk forskning ved Universitetet i Oslo.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 76 000,00 NOK
 

Thorleif Dahls legat for historisk forskning

Stiftelsen støtter historisk forskning ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 76 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- drive med historisk forskning

- være tilknyttet Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo gis fortrinssrett.

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 20. september 1952, 4. mars 1958 og 4. februar 1963. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 13. oktober 1999, 14. mars 2001 og 14. mai 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 3. februar 2000, 28. august 2001, 31. oktober 2001 og 19. januar 2006.

§1.

Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest ved en gave på NOK 200.000,- den 30. desember 1961, slik at grunnkapitalen utgjorde NOK 600.000,-. Legatets grunnkapital ble i 1999 oppjustert til NOK 800.000,-. Legatet ble i 2001 overført midler fra Universitetets fond for norsk historisk forskning. Grunnkapitalen ble i den forbindelse oppjustert til NOK 1.550.000,-. I 2006 ble grunnkapitalen nedjustert til NOK 1.200.000,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til historisk forskning, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret.

§3.

Utdeling av midler foretas etter innstilling fra en fagkomité oppnevnt av Det historisk- filosofiske fakultet, bestående av tre medlemmer, som alle er historikere. Fagkomitéen bestemmer om et års ubenyttede midler skal overføres til kapitalen eller til senere års anvendelse.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »