Søk

Trafikkinspektør Adolf Schies legat

Legatet støtter Nasjonalbibliotekaren.

Det gis økonomisk støtte til Nasjonalbibliotekaren til innkjøp av litteratur eller lignende til støtte for vitenskapelig forskning vedrørende

  • kartografi
  • norsk musikksamling
  • Norvegica i utlandet

Legatet lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger. Nasjonalbibliotekaren tildeles midlene direkte annet hvert år til bruk i tråd med fondets formål.


Vedtekter

FOR

Trafikkinspektør Adolf Schies legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 5. november 1965. Stadfestet av Sosialdepartementet 2. desember 1965. Endring vedtatt av Nasjonalbiblioteket 17. august 2000 og 4. april 2001, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 20. desember 2000, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

 

§1.

Legatet er opprettet på grunnlag av Adolf Schies testamentariske gave til Universitetsbiblioteket i Oslo av 17. april 1964. Testator ble født 4. februar 1874 i Rakkestad og døde 30. mai 1965 i Drammen. Legatets grunnkapital var på NOK 120.000,-. Legatet ble i 1999 overført til Nasjonalbiblioteket. I 2000 ble legatet tilført midler fra Anders Backer Grøndahl og Hustrus legat og grunnkapitalen ble oppjustert til NOK 350.000,-. Grunnkapitalen ble nedjustert i 2006 til NOK 145.000,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Styret stiller hvert år til rådighet et beløp til Nasjonalbibliotekaren til innkjøp av litteratur eller lignende til støtte for den vitenskapelige forskning vedrørende kartografi, Norsk musikksamling og Norvegica i utlandet med 1/3 av disponibel avkastningen på hver av disse fagområdene, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Nasjonalbiblioteket oppnevner styre for legatet.