Søk

Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi, underlagt Universitetets Kjemiske institutt, Blindern

Stiftelsen støtter uteksaminerte kjemikere tilknyttet seksjon for organisk kjemi ved Universitetet i Oslo.

Midlene skal sette kjemikerne i stand til å drive forskning innen organisk kjemi eller tilgrensende områder av kjemien, enten her i landet eller utenlands.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 30 000,00 NOK
 

Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi, underlagt Universitetets Kjemiske institutt, Blindern

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning i Norge eller utenlands innen organisk kjemi eller tilgrensende områder av kjemien.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 30 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- drive med forskning i Norge eller utenlands innen organisk kjemi eller tilgrensende områder av kjemien

Stipend deles fortrinnsvis til ferdig uteksaminerte kjemikere tilknyttet seksjon for organisk kjemi, Universitetet i Oslo.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 27. april 1951. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 9. mars 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 17. august 1999 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet ved gavebrev av 28. desember 1950 fra firmaet Alf Bjercke, i anledning av 100-årsdagen for grosserer Alf Bjerckes fødsel 2. januar 1851. Legatets grunnfond var opprinnelig på NOK 100.000,- men ble senere økt til NOK 200.000,-. I 1998 ble grunnfondet oppjustert til NOK 450.000,-. Grunnfondet skal være urørlig og det kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Legatet knyttes til Universitetets Kjemiske institutt, seksjon for organisk kjemi. Det skal ha en fagkomité som består av 3 medlemmer. Lederen av nevnte seksjon er selvskrevet medlem. Som det annet medlem oppnevner Universitetsstyret en av de øvrige professorer i organisk kjemi, som vil fungere som fagkomitéens leder. Oppnevning gjelder for 4 år med anledning for fornyelse. Det tredje medlem skal utpekes av Alf Bjercke`s etterkommere. Statuttene kan endres hvis fagkomitéens medlemmer er enige.

§3.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal utdeles fortrinnsvis til ferdig uteksaminerte kjemikere tilknyttet seksjon for organisk kjemi, Universitetet i Oslo, for å sette dem i stand til å drive forskning innen organisk kjemi eller tilgrensende områder av kjemien, enten her i landet eller utenlands. Hvis ikke det disponible beløp et år anvendes, kan det overføres til bruk et følgende år.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »