Søk

Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi, underlagt Universitetets Kjemiske institutt, Blindern

Legatet støtter uteksaminerte kjemikere tilknyttet seksjon for organisk kjemi ved Universitetet i Oslo.

Det gis støtte til forskning innen organisk kjemi eller tilgrensende områder av kjemien, enten her i landet eller utenlands.

Legatet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.

 

Aktuelle kandidater oppfordres til å kontakte UNIFOR per e-post på unifor@unifor.no for informasjon om tilgjengelige midler utenfor den ordinære utlysningsrunden.


Vedtekter

FOR

Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi, underlagt Universitetets Kjemiske institutt, Blindern

Vedtatt av Det akademiske kollegium 27. april 1951. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 9. mars 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 17. august 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet ved gavebrev av 28. desember 1950 fra firmaet Alf Bjercke, i anledning av 100-årsdagen for grosserer Alf Bjerckes fødsel 2. januar 1851. Legatets grunnfond var opprinnelig på NOK 100.000,- men ble senere økt til NOK 200.000,-. I 1998 ble grunnfondet oppjustert til NOK 450.000,-. Grunnfondet skal være urørlig og det kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Legatet knyttes til Universitetets Kjemiske institutt, seksjon for organisk kjemi. Det skal ha en fagkomité som består av 3 medlemmer. Lederen av nevnte seksjon er selvskrevet medlem. Som det annet medlem oppnevner Universitetsstyret en av de øvrige professorer i organisk kjemi, som vil fungere som fagkomitéens leder. Oppnevning gjelder for 4 år med anledning for fornyelse. Det tredje medlem skal utpekes av Alf Bjercke`s etterkommere. Statuttene kan endres hvis fagkomitéens medlemmer er enige.

§3.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal utdeles fortrinnsvis til ferdig uteksaminerte kjemikere tilknyttet seksjon for organisk kjemi, Universitetet i Oslo, for å sette dem i stand til å drive forskning innen organisk kjemi eller tilgrensende områder av kjemien, enten her i landet eller utenlands. Hvis ikke det disponible beløp et år anvendes, kan det overføres til bruk et følgende år.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

 
Translate »