Søk

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Fondet dekker utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske landene.

Ansatte ved Universitetet i Oslo kan søke om økonomisk bidrag ved konkrete planer om å invitere gjesteforeleser fra et av de andre nordiske land.

Følgende land anses som «de andre nordiske land»: Sverige, Finland, Danmark og Island. 

 

Fondet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Godkjent av Det akademiske kollegium 30. september 1998, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 10. februar 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

 

§1.

Fondet er opprettet ved sammenslåing av Torgny Segerstedts forelesningsfond og Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter.

§2.

Fondets samlede grunnkapital er NOK 100.000,- og denne er urørlig. Fondets kapital kan økes ved gaver.

§3.

Styret stiller hvert år til rådighet et beløp, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret, som skal anvendes av Rektor og Universitetsstyret til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land. Ubrukte midler kan overføres fra år til år for senere bruk.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »