Søk

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Stiftelsen skal dekke utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske landene.

Ansatte ved Universitetet i Oslo med konkrete planer om å invitere gjesteforeleser fra et av de andre nordiske land kan søke om økonomisk bidrag til gjennomføringen av arrangementet.

Følgende land anses som «de andre nordiske land»: Sverige, Finland, Danmark og Island.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra en komité bestående av rektor, prorektor og universitetsdirektøren.

Stiftelsen lyser ut midler to ganger i året med faste søknadsfrister 30. mars og 1. oktober.


Vedtekter

Godkjent av Det akademiske kollegium 30. september 1998, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 10. februar 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

§1.

Fondet er opprettet ved sammenslåing av Torgny Segerstedts forelesningsfond og Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter.

§2.

Fondets samlede grunnkapital er NOK 100.000,- og denne er urørlig. Fondets kapital kan økes ved gaver.

§3.

Styret stiller hvert år til rådighet et beløp, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret, som skal anvendes av Rektor og Universitetsstyret til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land. Ubrukte midler kan overføres fra år til år for senere bruk.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »