Søk

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Fondet dekker utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske landene.

Ansatte ved Universitetet i Oslo kan søke om økonomisk bidrag ved konkrete planer om å invitere gjesteforeleser fra et av de andre nordiske land.

Følgende land anses som «de andre nordiske land»: Sverige, Finland, Danmark og Island. 

 

Fondet tar kontinuerlig imot søknader så fremt det er midler tilgjengelig.

Fondet har fire faste årlige søknadsfrister: 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november.  

Det er fortsatt midler tilgjengelig for utdeling i 2022. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.09.2022
Tilgjengelig for utdeling: 100 000,00 NOK
 

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter


Stiftelsen gir økonomisk støtte til ansatte ved Universitetet i Oslo til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land.

STØTTEN GIS I FORM AV:

- Bidrag

Bidrag gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000 kr - 100 000 kr. Fondet skal totalt dele ut inntil 100 000 kr. 

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å invitere gjesteforeleser fra et av de andre nordiske land

Følgende land anses som "de andre nordiske land": Sverige, Finland, Danmark og Island.

 

Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Vedtekter

FOR

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Godkjent av Det akademiske kollegium 30. september 1998, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 10. februar 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

 

§1.

Fondet er opprettet ved sammenslåing av Torgny Segerstedts forelesningsfond og Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter.

§2.

Fondets samlede grunnkapital er NOK 100.000,- og denne er urørlig. Fondets kapital kan økes ved gaver.

§3.

Styret stiller hvert år til rådighet et beløp, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret, som skal anvendes av Rektor og Universitetsstyret til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land. Ubrukte midler kan overføres fra år til år for senere bruk.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »