Søk

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Legatet deler ut vitenskapelige stipend til kvinnelige studenter til studier om Norges forhold til USA.

Aktuelle temaer er

  • historie
  • befolkning
  • handelssamkvem
  • tollpolitikk
  • mellomfolkelig forbindelse i alminnelighet.

Aktuelle kandidater

  • studerer eller har studert ved Universitetet i Oslo.

eller

  • søker reisebidrag til studier innen historie i USA. 

Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2023
Tilgjengelig for utdeling: 50 000,00 NOK
 

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Legatet gir økonomisk støtte til kvinnelige studenter til studier om Norges forhold til USA.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 50 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- kvinne

- immatrikulert ved Universitetet i Oslo og studere eller ha studert historie der

RELEVANTE TEMAER FOR STIPENDER ER 

- historie

- befolkning

- handelssamkvem

- tollpolitikk

- mellomfolkelig forbindelse generelt

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Stadfestet av Sosialdepartementet 11. oktober 1915. Endret av Det akademiske kollegium 12. november 1998 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. mars 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Professor dr. Agnes Mathilde Wergelands legat er opprettet ved gavebrev datert 14. juni 1915 fra professor dr. Grace Raymond Hebard ved Wyomings statsuniversitet, Laramie, Wyoming, USA. Legatkapitalen utgjorde opprinnelig US $ 1000,-. I 1998 ble grunnkapitalen økt til NOK 650.000,- og den er urørlig. Kapitalen kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Den disponible del av avkastningen kan deles ut som vitenskapelig stipend til studier om Norges forhold til USA, enten med hensyn til befolkning, handelssamkvem, tollpolitikk eller mellomfolkelig forbindelse i alminnelighet. Stipendet deles ut til en kvinne som er immatrikulert ved Universitetet i Oslo og studerer eller har studert historie der. Stipendet kan også utdeles som reisebidrag til en kvinnelig student som vil studere historie i USA. Stipendet utdeles etter innstilling fra Det historisk-filosofiske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »