Søk

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Stiftelsen deler ut vitenskapelige stipend til kvinnelige studenter til studier om Norges forhold til USA.

 

Studier som støttes, skal enten ha fokus på befolkning, handelssamkvem, tollpolitikk eller mellomfolkelig forbindelse generelt.

Stipendet deles ut til en kvinne som er immatrikulert ved Universitetet i Oslo og studerer eller har studert historie der.

Stipendet kan også gis som reisebidrag til en kvinnelig student som vil studere historie i USA.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra Det historisk-filosofiske fakultet (Det humanistiske fakultet) ved Universitetet i Oslo.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 38 000,00 NOK
 

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Stiftelsen gir økonomisk støtte til kvinnelige studenter til studier om Norges forhold til USA.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 38 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- være kvinne

- student i historie ved Universitetet i Oslo

RELEVANTE TEMAER

- historie

- befolkning

- handelssamkvem

- tollpolitikk

- mellomfolkelig forbindelse generelt

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 11. oktober 1915. Endret av Det akademiske kollegium 12. november 1998 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. mars 1999 og 28. august 2001.

§1.

Professor dr. Agnes Mathilde Wergelands legat er opprettet ved gavebrev datert 14. juni 1915 fra professor dr. Grace Raymond Hebard ved Wyomings statsuniversitet, Laramie, Wyoming, USA. Legatkapitalen utgjorde opprinnelig US $ 1000,-. I 1998 ble grunnkapitalen økt til NOK 650.000,- og den er urørlig. Kapitalen kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20 % av den årlig avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen kan deles ut som vitenskapelig stipend til studier om Norges forhold til USA, enten med hensyn til befolkning, handelssamkvem, tollpolitikk eller mellomfolkelig forbindelse i alminnelighet. Stipendet deles ut til en kvinne som er immatrikulert ved Universitetet i Oslo og studerer eller har studert historie der. Stipendet kan også utdeles som reisebidrag til en kvinnelig student som vil studere historie i USA. Stipendet utdeles etter innstilling fra Det historisk-filosofiske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »