Søk

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Stiftelsen deler ut vitenskapelige stipend til kvinnelige studenter til studier om Norges forhold til USA.

 

Stipend kan deles ut til studier om Norges forhold til USA, enten med hensyn til historie, befolkning, handelssamkvem, tollpolitikk eller mellomfolkelig forbindelse i alminnelighet.

Stipend deles ut til kvinner som er immatrikulert ved Universitetet i Oslo og studerer eller har studert historie der.

Stipendet kan også deles ut som reisebidrag til en kvinnelig student som vil studere historie i USA. 

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 15. oktober.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 11. oktober 1915. Endret av Det akademiske kollegium 12. november 1998 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. mars 1999 og 28. august 2001.

§1.

Professor dr. Agnes Mathilde Wergelands legat er opprettet ved gavebrev datert 14. juni 1915 fra professor dr. Grace Raymond Hebard ved Wyomings statsuniversitet, Laramie, Wyoming, USA. Legatkapitalen utgjorde opprinnelig US $ 1000,-. I 1998 ble grunnkapitalen økt til NOK 650.000,- og den er urørlig. Kapitalen kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Den disponible del av avkastningen kan deles ut som vitenskapelig stipend til studier om Norges forhold til USA, enten med hensyn til befolkning, handelssamkvem, tollpolitikk eller mellomfolkelig forbindelse i alminnelighet. Stipendet deles ut til en kvinne som er immatrikulert ved Universitetet i Oslo og studerer eller har studert historie der. Stipendet kan også utdeles som reisebidrag til en kvinnelig student som vil studere historie i USA. Stipendet utdeles etter innstilling fra Det historisk-filosofiske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »