Søk

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Stiftelsen gir stipend til én eller flere juridiske kandidater til vitenskapelige reiser til land utenfor Norden.

Stipend deles kun ut til juridiske kandidater tilknyttet Det juridiske fakultet ved UiO, dvs. personer som har fullført juridisk embetseksamen, og som ønsker å forske innenfor et nærmere avgrenset/presisert juridisk felt.

Stipend gis ikke til personer som ønsker en generell tilleggsutdannelse i utlandet.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 130 000,00 NOK
 

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Stiftelsen gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som skal reise i forbindelse med vitenskapelige studier.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

Det skal totalt deles ut inntil kr 130 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- juridisk kandidat

- tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

DEN PLANLAGTE REISEN MÅ

- gå til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland.

- utføres i forbindelse med vitenskapelige studier

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 9. mars 1973 og stadfestet av Sosialdepartementet 10. april 1973. Endret ved vedtak av Det akademiske kollegium 16. februar 1993 og 18. desember 2002, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 14. juli 1993 og 23. april 2003.

§1.

Det juridiske fakultets reisefond av 1973 er opprettet ved testamentarisk bestemmelse av en tidligere embetsmann ved universitetet som ønsket å være anonym. Fondets kapital ved opprettelsen 1. januar 1973 var NOK 215.861,77. Fondets grunnkapital, som er urørlig, er per 31. desember 1993 NOK 2.000.000,-.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Universitetsstyret kan bestemme at dette kapitalopplegg skal opphøre.
Det juridiske fakultet skal utdele den disponible avkastning som stipend til en eller flere juridiske kandidater til reiser i forbindelse med vitenskapelige studier til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland. Fakultetet bestemmer om utdelingen skal skje hvert år eller sjeldnere.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »