Søk

Legatet til Henrik Homans Minde

Legatet støtter medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

Det gis bidrag til 

  1. vitenskapelige undersøkelser på det ovennevnte området ved universitetets medisinske institusjoner og ved Rikshospitalets avdelinger
  2. undersøkelser av praktisk vitenskapelig art på samme område utenfor universitetet og Rikshospitalet, når disse undersøkelsene stammer fra de nevnte institusjonene.

Legatet lyser ut midler hvert år som en del av støtteordningen UNIFOR-FRIMED (klikk her).

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres på denne nettsiden 15. januar. Søknadsfristen er fast 15. februar.

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Legatet til Henrik Homans Minde

Stadfestet av Sosialdepartementet 5. juni 1946. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 4. november 1998 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 11. februar 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

 

§1.

Legatet er opprettet ved at 1/2 av kapitalen i Legatet til Henrik Homans minde ble slått sammen med 1/2 av kapitalen i C. H. Homans legat. Disse to legatene ble henholdsvis opprettet av Christian Horrebow Homan ved testament av 8. april 1932 og av Birgitte Julie Brandt ved testament av 28. februar 1935 med kodisil av 22. januar 1938. Legatet er ytterligere tilført midler ved sammenslåing med legat opprettet av Gereon Ludvig Mordt ved testament av 7. september 1894, Elisabeth Duus ved testament av 21. juli 1908, Caroline Blich ved testament av 27. mai 1918, Alexandra Ingiers ved testament av 11. november 1939, Ole Gottvald Kalleli ved testament av 20. september 1973, Rolf Stenersens gave og Michael Skjeldrups gave. Legatets grunnkapital ble i 2006 nedjustert fra NOK 14.000.000,- til NOK 542.437,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til støtte for forskning til sykdommers bekjempelse, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret.

Dette skjer ved:

  1. Bidrag til vitenskapelige undersøkelser på det ovennevnte område ved Universitetets medisinske institusjoner og ved Rikshospitalets avdelinger.
  2. Bidrag til undersøkelser av praktisk vitenskapelig art på samme område utenfor Universitetet og Rikshospitalet, når disse undersøkelsene utgår fra de nevnte institusjoner.

Midlene utdeles av Det medisinske fakultet etter innstilling av en komite bestående av 3 av fakultetets medlemmer som velges av dette for 5 år ad gangen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års utdelinger.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »