Søk

Hedvig og Kristian Winterhjelms legat

Legatet deler ut stipend til studier innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved Universitetet i Oslo.

Studenter på mastergradsnivå kan komme i betraktning ved tildeling av stipend. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2023
Tilgjengelig for utdeling: 39 000,00 NOK
 

Hedvig og Kristian Winterhjelms legat

Stiftelsen deler ut vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 39 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være tilknyttet Universitetet i Oslo

- jobbe med/studere dramatisk kunst eller dramatisk litteratur

Studenter på hovedfagsnivå kan også komme i betraktning.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Hedvig og Kristian Winterhjelms legat

Stadfestet av Sosialdepartementet 20. januar 1917. Endret av Det akademiske kollegium 9. mars 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. august 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Hedvig og Kristian Winterhjelms legat er opprettet av redaktør Kristian Anastas Winterhjelm ved testament av 27. juni 1912. Legatet er tilført midler ved en overføring fra Johan Jørgen Brochs legat. Legatets grunnkapital er NOK 600.000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Studenter på hovedfagsnivå kan komme i betraktning ved tildeling av stipend. Utdeling av stipend foregår etter innstilling fra Det historisk-filosofiske fakultet. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »