Søk

Hedvig og Kristian Winterhjelms legat

Stiftelsen deler ut vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved Universitetet i Oslo.

Studenter på hovedfagsnivå kan også komme i betraktning ved tildeling av stipend.

Tildeling av stipend skjer etter innstilling fra Det historisk-filosofiske fakultet (Det humanistiske fakultet) ved Universitetet i Oslo.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 32 000,00 NOK
 

Hedvig og Kristian Winterhjelms legat

Stiftelsen deler ut vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det skal deles ut inntil kr 32 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- tilhøre Universitetet i Oslo

- jobbe med/studere dramatisk kunst eller dramatisk litteratur

Studenter på hovedfagsnivå kan også komme i betraktning.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 20. januar 1917. Endret av Det akademiske kollegium 9. mars 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. august 1999 og 28. august 2001.

§1.

Hedvig og Kristian Winterhjelms legat er opprettet av redaktør Kristian Anastas Winterhjelm ved testament av 27. juni 1912. Legatet er tilført midler ved en overføring fra Johan Jørgen Brochs legat. Legatets grunnkapital er NOK 600.000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Studenter på hovedfagsnivå kan komme i betraktning ved tildeling av stipend. Utdeling av stipend foregår etter innstilling fra Det historisk-filosofiske fakultet. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »