Søk

Hedvig og Kristian Winterhjelms legat

Stiftelsen deler ut vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved Universitetet i Oslo.

Studenter på hovedfagsnivå kan også komme i betraktning ved tildeling av stipend.

Tildeling av stipend skjer etter innstilling fra Det historisk-filosofiske fakultet (Det humanistiske fakultet) ved Universitetet i Oslo.

 

Stiftelsen lyser ikke ut midler hvert år, men ved utlysning er søknadsfrist 15. oktober.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 20. januar 1917. Endret av Det akademiske kollegium 9. mars 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. august 1999 og 28. august 2001.

§1.

Hedvig og Kristian Winterhjelms legat er opprettet av redaktør Kristian Anastas Winterhjelm ved testament av 27. juni 1912. Legatet er tilført midler ved en overføring fra Johan Jørgen Brochs legat. Legatets grunnkapital er NOK 600.000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Studenter på hovedfagsnivå kan komme i betraktning ved tildeling av stipend. Utdeling av stipend foregår etter innstilling fra Det historisk-filosofiske fakultet. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »