Søk

Johan og Julie Fodens Legat

Legatet har som hovedformål å hjelpe syke og gamle i Færder kommune.

Det gis økonomisk støtte til institusjoner og foreninger på Færder som arbeider i samsvar med legatets formål. 

Legatet kan vurdere å tilgodese kulturelle formål på Færder i år med god avkastning. 


Vedtekter

FOR

Johan og Julie Fodens Legat

 

§ 1

Legatet ble opprettet 10.07.45 ved gavebrev kr.20.000,- fra Gjertrud og John Foden, og bærer hans foreldres navn. 

I 1982 ble legatet tilført en testamentarisk gave kr. 420 000,- fra deres datter Julie Foden. Emil og Petra Nords legat, org. nr. 977 150 582 ble i 2010 sammenslått med stiftelsen.

§ 2

Grunnkapitalen til stiftelsen er pr. 01.01.2010 kr 4 907 156,48. Grunnkapitalen er urørlig.

Legatets kapital skal forvaltes slik at realverdien av grunnkapitalen opprettholdes i et evighetsperspektiv.

§ 3

Legatstyret skal bestå av 3 medlemmer samt 2 varamedlemmer for nr. 2 og 3. 

  1. Leder i Nøtterø Sanitetsforening
  2. En person i offentlig stilling i Færder kommune. 
  3. En person i legatstifternes familie

Styremedlemmene 2 og 3 og likeså varamedlemmer utnevnes av Færder kommunes Hovedutvalg for helse etter forslag fra sittende styre.

Legatstyret ansetter forretningsfører. 

§ 4

Legatets hovedformål er å hjelpe syke og gamle. Dette skjer best ved å støtte institusjoner og foreninger fortrinnsvis innen Færder Kommune som arbeider i samsvar med legatets formål. Kulturelle formål innen Færder Kommune kan tilgodeses i år med god avkastning. Legatstyret er suverent og kan foreta omprioriteringer av tidligere års tildelinger. Individuell støtte bør ytes i særlige tilfeller. Avertering for å tilkalle supplikanter bør unngås.

§ 5

Legatet skal bekoste familiens gravstedsutgifter.

 

Behandlet og godkjent i styremøte av 27.06.2022