Søk

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Stiftelsen gir økonomisk støtte til norske billedkunstnere som er over 30 år.

Ingerid Fegersten opprettet stiftelsen i sitt og foreldrenes navn 17. desember 1986. Den første stipendutdeling ble gjennomført i 1988.

Det gis støtte i form av studie- og reisestipend, og ett- eller toårige arbeidsstipend.

Det gis minst ett stipend til en billedkunstner som er over 60 år.

Stipendene deles ut annethvert år den 1. november (som er Synnøve og Elias Fegerstens bryllupsdag).

Klikk her for en oversikt over stipendmottakerne for 2022. 

 

Søknadsmottaket åpnes ca. 1. juni annethvert år. Søknadsfristen er fast 1. september i utlysningsåret. 

Neste utlysning forventes annonsert i 2024.

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal. Søknadsskjemaet vil tilgjengeliggjøres i det annonserte tidsrommet på denne nettsiden. 


Vedtekter

FOR

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

 

§ 1

Stiftelsens navn skal være Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens Stiftelse for norske bildende kunstnere.

§ 2

Stiftelsen er en privat stiftelse. Grunnkapitalen er de gaver Ingerid Fegersten har gitt, og som til sammen utgjør kr. 15.000.000. Grunnkapitalen kan ikke røres. Den kan økes ved avkastning eller tilskudd.

§ 3

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til norske bildende kunstnere over 30 år. De skal være norske statsborgere. Støtten gis i form av ett eller flere stipendier. Minst ett av stipendiene bør gis til en bildende kunstner over 60 år. Stipendiene skal være to-årige arbeidsstipendier eller ett-årige arbeids- eller reisestipendier. Stipendiene utdeles annet hvert år den 1. november (som er Synnøve og Elias Fegerstens bryllupsdag). Stiftelsen skal i tillegg betale festeavgiften og utgifter til stell og vedlikehold av Synnøve og Elias Fegerstens gravsteder.

§ 4

Stiftelsens styre skal bestå av 3 medlemmer og oppnevnes av Ingerid Fegersten, som skal være styrets formann så lenge hun ønsker det.

Etter Ingerid Fegerstens tid oppnevnes styret av advokat Bjørg Ven, som også skal være styreleder. Styret skal for øvrig bestå av en kunsthistoriker og en billedkunstner. Etter hennes tid skal formannen skal være en advokat som utpekes av Oslo krets av Den norske Advokatforening blant advokater som har gode økonomiske kunnskaper, rede på og interesse for formuesforvaltning. De to øvrige styremedlemmer oppnevnes av formannen blant kandidater som foreslås fra Nasjonalmuseet for kunst.

§ 5

Styret er ansvarlig for forvaltningen av stiftelsens midler. Forvaltningen kan av styret helt eller delvis settes ut til profesjonelle, uavhengige forvaltere. Styret foretar utdeling av stipendier, eventuelt ved hjelp fra en jury som i tilfelle oppnevnes av styret. Inntil 90 % av det årlige overskudd kan utdeles.
Stiftelsen skal ha en statsautorisert revisor, som utpekes av styret.
Styremøter avholdes etter behov og minst en gang i året.

§ 6

Stiftelsens kapital skal plasseres på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas hensyn til sikkerhet og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 7

Dersom Stiftelsens formål ikke lar seg gjennomføre eller andre vesentlige grunner som nevnt i stiftelseslovens kap. 6 foreligger, skal Stiftelsen oppløses og midlene skal overføres til Nordland fylkesmuseum i Bodø, eller dersom denne institusjon ikke finnes, til annen lignende institusjon i distriktet.

§ 8

For øvrig gjelder bestemmelsene i stiftelsesloven av 15.juni 2001 nr. 59.

Translate »