Søk

Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat

Legatet gir reisestipend til juridiske kandidater uteksaminert fra Universitetet i Oslo.

Aktuelle stipendkandidater må være uteksaminert med laud og ha konkrete planer om å ta videre utdannelse for den norske statstjenesten i utlandet.

Det kan også gis stipender til Ph.D.-kandidater som skal jobbe som gjesteforskere ved utenlandske universiteter. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2023
Tilgjengelig for utdeling: 52 000,00 NOK
 

Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat

Legatet gir reisestipend til juridiske kandidater uteksaminert fra Universitetet i Oslo. Aktuelle stipendkandidater må være uteksaminert med laud og ha konkrete planer om å ta videre utdannelse for den norske statstjenesten i utlandet.

Det kan også gis stipender til Ph.D.-kandidater som skal jobbe som gjesteforskere ved utenlandske.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 52 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være juridisk kandidat uteksaminert med laud fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om videre utdannelse i utlandet

eller

- være Ph.d.-kandidat som skal jobbe som gjesteforskere ved utenlandske universitet 

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 31. januar 1969. Stadfestet av Sosialdepartementet 28. februar 1969. Endring vedtatt av det akademiske kollegium 30. august 2001, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. februar 2002 og 19. januar 2006.

 

§1.

Legatet er opprettet ved testament av 5. mars 1931 fra Hoffmarskalk Jakob Roll Knagenhjelm. Legatets grunnkapital var opprinnelig NOK 50.000,-. Legatet ble i 2000 tilført midler ved en overføring av Høyesterettsadvokat Hellik Valen og hustru Doro, født Andvig's legat og Fondet til rettshistoriske premiar. Grunnkapitalen ble i 2001 oppjustert til NOK 800.000,- og i 2006 nedjustert til NOK 101.478,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som reisestipend for en juridisk kandidat med karakteren laudabilis ved Universitetet i Oslo, som i utlandet ønsker videre utdannelse for statstjenesten, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Utdeling av midler foretas etter innstilling fra Det juridiske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »