Søk

Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat

Stiftelsen gir reisestipend til juridiske kandidater som er uteksaminert med laud fra Universitetet i Oslo og som ønsker å ta videre utdannelse for den norske statstjenesten i utlandet.

Ph.d.-kandidater som skal jobbe som gjesteforskere ved utenlandske universitet, er velkomne til å søke.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra Det juridiske fakultet.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 42 000,00 NOK
 

Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat

Stiftelsen gir reisestipend til juridiske kandidater som er uteksaminert med laud fra Universitetet i Oslo og som ønsker å ta videre utdannelse for den norske statstjenesten (statsforvaltningen) i utlandet.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Reisestipend

Det skal totalt deles ut inntil kr 42 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være juridisk kandidat uteksaminert med laud fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om videre utdannelse for den norske statstjenesten i utlandet

Ph.d.-kandidater som skal jobbe som gjesteforskere ved utenlandske universitet, er velkomne til å søke.

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 31. januar 1969. Stadfestet av Sosialdepartementet 28. februar 1969. Endring vedtatt av det akademiske kollegium 30. august 2001, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. februar 2002 og 19. januar 2006.

§1.

Legatet er opprettet ved testament av 5. mars 1931 fra Hoffmarskalk Jakob Roll Knagenhjelm. Legatets grunnkapital var opprinnelig NOK 50.000,-. Legatet ble i 2000 tilført midler ved en overføring av Høyesterettsadvokat Hellik Valen og hustru Doro, født Andvig's legat og Fondet til rettshistoriske premiar. Grunnkapitalen ble i 2001 oppjustert til NOK 800.000,- og i 2006 nedjustert til NOK 101.478,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som reisestipend for en juridisk kandidat med karakteren laudabilis ved Universitetet i Oslo, som i utlandet ønsker videre utdannelse for statstjenesten, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Utdeling av midler foretas etter innstilling fra Det juridiske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »