Søk

Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat

Stiftelsen gir reisestipend til juridiske kandidater som er uteksaminert med laud fra Universitetet i Oslo og som ønsker å ta videre utdannelse for den norske statstjenesten i utlandet.

Ph.d.-kandidater som skal jobbe som gjesteforskere ved utenlandske universitet, er velkomne til å søke.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra Det juridiske fakultet.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 31. januar 1969. Stadfestet av Sosialdepartementet 28. februar 1969. Endring vedtatt av det akademiske kollegium 30. august 2001, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. februar 2002 og 19. januar 2006.

§1.

Legatet er opprettet ved testament av 5. mars 1931 fra Hoffmarskalk Jakob Roll Knagenhjelm. Legatets grunnkapital var opprinnelig NOK 50.000,-. Legatet ble i 2000 tilført midler ved en overføring av Høyesterettsadvokat Hellik Valen og hustru Doro, født Andvig's legat og Fondet til rettshistoriske premiar. Grunnkapitalen ble i 2001 oppjustert til NOK 800.000,- og i 2006 nedjustert til NOK 101.478,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som reisestipend for en juridisk kandidat med karakteren laudabilis ved Universitetet i Oslo, som i utlandet ønsker videre utdannelse for statstjenesten, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Utdeling av midler foretas etter innstilling fra Det juridiske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »