Søk

Stiftelse til beste for kvinnelige realfagstudenter ved Universitetet i Oslo

Stiftelsens gir støtte til kvinnelige realfagstudenter ved Universitetet i Oslo.

Stiftelsen er opprettet i 2022 og har foreløpig ikke planer om å lyse ut stipendmidler. 

Informasjon vil følge i 2024-2025.


Vedtekter

FOR

Stiftelse til beste for kvinnelige realfagstudenter ved Universitetet i Oslo

 

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsens navn er «Stiftelse til beste for kvinnelige realfagstudenter ved Universitetet i Oslo».

Stiftelsen er opprettet av Harald Røisli ved testament datert 30.10.2004.

Stiftelsens grunnkapital er ved opprettelsen NOK 8 567 284. Grunnkapitalen kan økes ved gaver.

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å gi støtte til kvinnelige realfagstudenter ved Universitetet i Oslo.

10 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Det resterende beløpet deles ut som stipend til en eller noen få studenter per år.

Utdeling av stipender skal foretas av styret etter innstilling fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

§ 3 Styre

Stiftelsen skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo

Translate »