Søk

Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune

Stiftelsens formål er å støtte allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune.

Aktuelle aktiviteter er

 • korsang, orkestre, musikkorps og oppførelse av kirkemusikk i kirker. 15 % av stiftelsens midler øremerkes hvert år dette punktet. Kor tilknyttet Tønsberg Domkirke har fortrinnsrett ved ellers like søknader.
 • kirkelig ungdoms- og menighetsarbeid
 • tiltak som kommer barn og unge til gode
 • tiltak i regi av humanitære eller religiøse organisasjoner, fortrinnsvis til 1) Tønsberg domkirke, 2) Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg og 3) Tønsberg Menighetspleie

Stiftelsen lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune

 

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsen er opprettet ved en sammenslåing av stiftelsene:

Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls Fond (grunnkapital  kr  2 786 535)

Legat etter Melbostad, Valmestad og Gjessing (grunnkapital kr 2 490 929)

Stiftelsens grunnkapital er NOK 5 277 464. Grunnkapitalen er urørlig.

Stiftelsens navn er Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune.

 

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å støtte allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune.

Aktuelle aktiviteter er

 • korsang, orkestre, musikkorps og oppførelse av kirkemusikk i kirker. 15 % av stiftelsens midler øremerkes hvert år dette punktet. Kor tilknyttet Tønsberg Domkirke har fortrinnsrett ved ellers like søknader.
 • kirkelig ungdoms- og menighetsarbeid
 • tiltak som kommer barn og unge til gode
 • tiltak i regi av humanitære eller religiøse organisasjoner, fortrinnsvis til 1) Tønsberg domkirke, 2) Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg og 3) Tønsberg Menighetspleie

 

§ 3. Styre

Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer:

 • Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
 • Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
 • Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelig fellesråd
 • Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt eller etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune. Det samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha økonomisk fagkompetanse.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av stiftelsens midler for det enkelte år fastsettes av styret.

Styret velger selv forretningsfører og revisor.

 

Behandlet og vedtatt av styret 1. august 2022.