Søk

Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning

Fondet gir støtte til (1) pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og (2) utprøvingstiltak.

Forskning innenfor spesialpedagogikk i regi av norske universiteter (inkludert Universitetet i Oslo) og høyskoler anses som særlig relevant.

Det deles tradisjonelt ut stipendier i størrelsesordenen 10 000 kr – 45 000 kr. 

 

Fondet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning

Vedtektene er godkjent av Stiftelsestilsynet den 21.6.2011.

 

§ 1.

Stiftelsen ble opprettet av Universitetet i Oslo under navnet ”Legatet til studium av pedagogikk ved Pedagogisk forskingsinstitutt, Universitetet i Oslo”, etter en gave fra Olav Sunnanå. Legatets grunnkapital var ved opprettelsen kr 140.000. Stiftelsen ble i 2010 etter ønske fra Kunnskaps­departementet tilført kapital fra ”Norsk pedagogisk tiltaksfond” med NOK 915 000. Legatet skiftet samtidig navn til ” Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning”.

§ 2.

Fondets grunnkapital er på kr 1 000 000. Den disponible delen av avkastningen skal benyttes til pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og til utprøvingstiltak, særlig innenfor spesialpedagogikk, i regi av norske universiteter (inkludert Universitetet i Oslo) og høgskoler. Det forutsettes at avkastningen, sett over tid, fordeles med ¼ til grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og ¾ til utprøvingstiltak som nevnt.

§ 3.

Fondet skal ha en fagkomité på tre medlemmer. Institutt for pedagogikk og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo utpeker hvert sitt medlem. Det nasjonale fagrådet for pedagogikkfagene utpeker et medlem med spesialpedagogisk kompetanse og erfaring, som fagkomiteens tredje medlem. Fagkomiteen velger selv sin leder. Funksjonstiden for fagkomiteens medlemmer er tre år, med mulighet for gjenoppnevning to ganger.

§ 4.

Fondet skal ha et styre på minst tre og høyst ti medlemmer som oppnevnes av styret ved Universitetet i Oslo.

Translate »