Søk

Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning

Stiftelsens midler skal gå til pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og til utprøvingstiltak.

Forskning innenfor spesialpedagogikk i regi av norske universiteter (inkludert Universitetet i Oslo) og høyskoler anses som særlig relevant.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 40 000,00 NOK
 

Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning

Stiftelsen gir økonomisk støtte til 1) pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og 2) til utprøvingstiltak, særlig innenfor spesialpedagogikk, i regi av norske universiteter (inkludert Universitetet i Oslo) og høgskoler.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det skal deles ut inntil kr 40 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må drive med

 - pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo

eller

- utprøvingstiltak i regi av et norsk universitet eller høgskole

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedteke av Det akademiske kollegium 11. januar 2000, med endring av 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 18. april 2000 og 28. august 2001. Godkjent av Stiftelsestilsynet den 21. juni 2011.

1.

Stiftelsen ble opprettet av Universitetet i Oslo under navnet ”Legatet til studium av pedagogikk ved Pedagogisk forskingsinstitutt, Universitetet i Oslo”, etter en gave fra Olav Sunnanå. Legatets grunnkapital var ved opprettelsen kr 140.000. Stiftelsen ble i 2010 etter ønske fra Kunnskaps­departementet tilført kapital fra ”Norsk pedagogisk tiltaksfond” med NOK 915 000. Legatet skiftet samtidig navn til ” Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning”.

2.

Fondets grunnkapital er på kr 1 000 000. Den disponible delen av avkastningen skal benyttes til pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og til utprøvingstiltak, særlig innenfor spesialpedagogikk, i regi av norske universiteter (inkludert Universitetet i Oslo) og høgskoler. Det forutsettes at avkastningen, sett over tid, fordeles med ¼ til grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og ¾ til utprøvingstiltak som nevnt.

3.

Fondet skal ha en fagkomité på tre medlemmer. Institutt for pedagogikk og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo utpeker hvert sitt medlem. Det nasjonale fagrådet for pedagogikkfagene utpeker et medlem med spesialpedagogisk kompetanse og erfaring, som fagkomiteens tredje medlem. Fagkomiteen velger selv sin leder. Funksjonstiden for fagkomiteens medlemmer er tre år, med mulighet for gjenoppnevning to ganger.

4.

Fondet skal ha et styre på minst tre og høyst ti medlemmer som oppnevnes av styret ved Universitetet i Oslo.

Translate »