Søk

Stiftelsen til fremme av forskning på hjerte-, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer

Stiftelsen støtter forskning på hjerte- og karsykdommer, blodtrykkssykdommer og kreftsykdommer.

Støtte gis erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 50 000 – NOK 150 000. Eksepsjonelt gode søknader kan tildeles høyere beløp.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år som en del av støtteordningen UNIFOR-FRIMED (klikk her).

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres på denne nettsiden 15. januar. Søknadsfristen er fast 15. februar.

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Stiftelsen til fremme av forskning på hjerte-, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer

 

§1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsen er opprinnelig opprettet i 1979 og omdannet i 2019 ved en sammenslåing av stiftelsene:

Stiftelse Grunnkapital
Eva Hildebjørg f. Reinskou og Gunnar Mørkveds legat til det beste for medisinsk forskning (overtakende stiftelse)  kr     1 450 000
Sigrid Wolmars legat for hjerte- og lungesaken  kr     1 000 000
Annelise Jelstrups legat  kr        512 870
Hematologisk forskningsfond  kr        367 000

Stiftelsens grunnkapital er NOK 3 329 870. Grunnkapitalen kan ikke forringes, men kan økes ved gaver.

Stiftelsens navn er Stiftelsen til fremme av forskning på hjerte-, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer.


§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å fremme forskning innen hjerte, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer gjennom utdeling av vitenskapelige stipender.

9 % av støtten skal tildeles Avdeling for blodsykdommer ved Oslo Universitetssykehus til forskning innen hemostase-, trombose-, og ateroskleroseforskning.


§ 3. Fagkomite

Fondet skal ha en fagkomité på 3 medlemmer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.


§ 4. Styret

Stiftelsens styre bestå av minimum tre og maksimum ti medlemmer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styret for stiftelsen.

Translate »