Søk

Fondet til støtte for medisinerstudenter

Fondet deler ut stipend til legestudenter ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Fondet ble i 2015 en del av støtteordningen Reisestipend til studenter ved UiO. 

Student- og reisestipendene tildeles studenter som er godkjent av UiOs utvekslingsprogram.

Det er ikke mulig å søke støtte direkte fra fondet. Kvalifiserte studenter blir kontaktet av UiO. 


Vedtekter

FOR

Fondet til støtte for medisinerstudenter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 30. september 1998, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. mars 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Fondet er opprettet ved gaver og donasjoner til Universitetet i Oslo fra følgende personer: Ingeborg Marie Mette ved testament av 12. desember 1888 og Jean Mette jr. ved gavebrev av 17. april 1899, Wilhelm og Henriette Martens ved testament av 6. september 1892, Gereon Ludvig Mordt ved testament 7. september 1894, Hildur Heiberg ved testament av 10. november 1903, Axel Christian Smith Arbo ved testament 29. september 1903 med tillegg av 15. mai 1906, Ivar Lund ved testament av 9. desember 1915 og 16. februar 1917, C. J. Gamborg ved testament av 9. oktober 1916, Laura Holst ved testament av 13. september 1923, S. Laache ved gavebrev av 30. januar 1929, Tordis Svendsen ved testament av 25. november 1945, ved innsamling startet høsten 1945 til minne om stud. med. Erling Erlandsen som falt i krigen og ved gavebrev fra Olaf Dahl og frue til minne om deres sønn stud. med. Ole Dahl som ga sitt liv for sitt land. Alle gavene ble gitt med det formål å gi økonomisk støtte til studenter som studerer til lege ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

§2.

Fondets grunnkapital er NOK 500.000,- og den skal være urørlig. Av den årlige avkastningen skal 20 % legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen deles ut som stipend til legestudenter ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Utdeling av stipendene foregår etter universitetets vanlige regler for utdeling av studentstipend. Et års ubenyttede midler tilfaller fondet. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »