Søk

Dr. Stanley H. Taylors fond for kardiovaskulær forskning

Fondet støtter forskning innen klinisk kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds.

Prinsippet om best egnet kandidat skal likevel råde uavhengig av hvilket universitet kandidaten tilhører. 

Støtte gis erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 50 000 – NOK 150 000. Eksepsjonelt gode søknader kan tildeles høyere beløp.

 

Fondet lyser ut midler hvert år som en del av støtteordningen UNIFOR-FRIMED (klikk her).

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres på denne nettsiden 15. januar. Søknadsfristen er fast 15. februar.

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Dr. Stanley H. Taylors fond for kardiovaskulær forskning

Vedtatt av Det akademiske kollegium 10. november 1998, med endring godkjent 14. mai 2001. Registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26. mai 1999 og 31. oktober 2001.

 

§1.

Fondet er opprettet av Dr. Stanley H. Taylor ved en gave av 30. januar 1992 på NOK 1.000.000,-.

§2.

Fondets grunnkapital på NOK 1.000.000,- er urørlig. Av den årlige avkastningen skal 20% legges til kapitalen. Den disponible avkastning skal anvendes til forskning innen klinisk
kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds. Prinsippet om best egnet kandidat skal likevel råde uavhengig av hvilket universitet kandidaten tilhører. Ubenyttede midler kan overføres til rentefondet for senere anvendelse.

§3.

Fondet skal ha en fagkomité bestående av tre medlemmer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »