Søk

Dr. Stanley H. Taylors fond for kardiovaskulær forskning

Stiftelsen støtter forskning innen klinisk kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds. / The foundation supports research within clinical cardiology, preferably at the universities in Oslo and Leeds.

Den disponible avkastning skal anvendes til forskning innen klinisk kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds. Prinsippet om best egnet kandidat skal likevel råde uavhengig av hvilket universitet kandidaten tilhører.

The available funds are to be used for research within clinical cardiology, preferably at the universities in Oslo and Leeds. The principle of the best suited candidate must nevertheless prevail regardless of which university the candidate belongs to.

Are you an international applicant without access to the Norwegian ID portal? 

Contact UNIFOR by e-mail: unifor@unifor.no  for access information.

You can also find us on Facebook: http://www.facebook.com/uniforforvaltning

 Please make sure to read all available information about the fund, its by-laws/statutes and the complete call for applications, carefully.

The application must be submitted via the UNIFOR application portal.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 15. februar. 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.

 

The foundation accepts applications every year.

The application deadline is February 15th. 

Applications are submitted through UNIFOR's electronic application system.

The application form will be made available at least 1 month before the application deadline.

Please note that application announcements may vary slightly from year to year.

 

Are you an international applicant without access to the Norwegian ID portal?
Contact UNIFOR by e-mail: unifor@unifor.no or phone: +47 2234 0140 for access information.
Please make sure to read all available information about the fund, its by-laws/statutes and the complete call for applications carefully.
The application must be sent electronically via the UNIFOR application portal.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 10. november 1998, med endring godkjent 14. mai 2001. Registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26. mai 1999 og 31. oktober 2001.

§1.

Fondet er opprettet av Dr. Stanley H. Taylor ved en gave av 30. januar 1992 på NOK 1.000.000,-.

§2.

Fondets grunnkapital på NOK 1.000.000,- er urørlig. Av den årlige avkastningen skal 20% legges til kapitalen. Den disponible avkastning skal anvendes til forskning innen klinisk
kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds. Prinsippet om best egnet kandidat skal likevel råde uavhengig av hvilket universitet kandidaten tilhører. Ubenyttede midler kan overføres til rentefondet for senere anvendelse.

§3.

Fondet skal ha en fagkomité bestående av tre medlemmer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »