Søk

Dr. Stanley H. Taylors fond for kardiovaskulær forskning

Stiftelsen støtter forskning innen klinisk kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds. / The foundation supports research within clinical cardiology, preferably at the universities in Oslo and Leeds.

Den disponible avkastning skal anvendes til forskning innen klinisk kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds. Prinsippet om best egnet kandidat skal likevel råde uavhengig av hvilket universitet kandidaten tilhører.

The available funds are to be used for research within clinical cardiology, preferably at the universities in Oslo and Leeds. The principle of the best suited candidate must nevertheless prevail regardless of which university the candidate belongs to.

Are you an international applicant without access to the Norwegian ID portal? 

Contact UNIFOR by e-mail: unifor@unifor.no  for access information.

You can also find us on Facebook: http://www.facebook.com/uniforforvaltning

 Please make sure to read all available information about the fund, its by-laws/statutes and the complete call for applications, carefully.

The application must be submitted via the UNIFOR application portal.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2020
Tilgjengelig for utdeling: 81 000,00 NOK
 

 

Stiftelsen støtter forskning innen klinisk kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 81000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- forsker innen klinisk kardiologi

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

 

 

The foundation supports research within clinical cardiology, preferably at the universities in Oslo and Leeds.

The support is given as

- scientific scholarships

Total available funds this year are NOK 81 000.

 

Who can apply?

You must be a  

- researcher within clinical cardiology

 

Read the call for applications, by-laws/statutes and application guide carefully.

 

You can find the application guide on the "Search support" tab at the top of the page.

 

The application must be submitted electronically via UNIFOR's application portal.

 

The deadline for applications is 15th  February 2020.

 

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 10. november 1998, med endring godkjent 14. mai 2001. Registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26. mai 1999 og 31. oktober 2001.

§1.

Fondet er opprettet av Dr. Stanley H. Taylor ved en gave av 30. januar 1992 på NOK 1.000.000,-.

§2.

Fondets grunnkapital på NOK 1.000.000,- er urørlig. Av den årlige avkastningen skal 20% legges til kapitalen. Den disponible avkastning skal anvendes til forskning innen klinisk
kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds. Prinsippet om best egnet kandidat skal likevel råde uavhengig av hvilket universitet kandidaten tilhører. Ubenyttede midler kan overføres til rentefondet for senere anvendelse.

§3.

Fondet skal ha en fagkomité bestående av tre medlemmer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »