Søk

Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning

Stiftelsens støtter geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge, fortrinnsvis innen fagområdene geokjemi, mineralogi og petrologi.

50% av støtten skal fortrinnsvis tildeles som boligstøtte til gjestende geokjemikere, fortrinnsvis briter og nordamerikanere (fra USA, Canada og Mexico), men også som forskningsmidler til norske geokjemikere.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 70 000,00 NOK
 

Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning

Stiftelsen støtter geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge, fortrinnsvis innen fagområdene geokjemi, mineralogi og petrologi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Boligstøtte til gjestende geokjemikere

Det skal deles ut inntil kr 70 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge

Fagområdene geokjemi, mineralogi og petrologi har fortrinnsrett dersom søknadene for øvrig står likt.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

§ 1. Grunnkapital

Stiftelsen er en sammenslutning mellom Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge og Olge Adamsons legat.

Olge Adamsons legat er opprettet av midler testamentert til Mineralogisk-Geologisk Museum av dr.philos. Olge Johan Jungstedt Adamson, Oslo, født 28/ 2-1916, død 12/2-1991. Legatets grunnkapital som er urørlig, utgjør NOK 650.000.

Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon – stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning av jubileet.

Elkem er en rettsetterfølger av Christiania Spigerverk, navnet opphørte i eget bruk i 1972.

Stiftelsens grunnkapital utgjør 950 000 og er urørlig.

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å støtte geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge, fortrinnsvis innen fagområdene geokjemi, mineralogi og petrologi.

50% av støtten skal fortrinnsvis tildeles som boligstøtte til gjestende geokjemikere, fortrinnsvis briter og nordamerikanere (fra USA, Canada og Mexico), men også som forskningsmidler til norske geokjemikere.

§ 3. Forvaltning

Stiftelsens styre er ansvarlig for forvaltningen av stiftelsens midler og fastsetter årlige beløp til utdeling til formålet.

§ 4. Fagkomite

Stiftelsen skal ha en fagkomite bestående av tre vitenskapelig ansatte ved Naturhistorisk Museum (NHM). Fagkomiteen oppnevnes av styret ved NHM for en periode på 3 år. Gjenoppnevning kan finne sted.

§ 5. Styret

Stiftelsen skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer, oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

Translate »