Søk

Professor Ingerid Dal og søster Ulrikke Greve Dals legat til støtte av humanistisk forskning

Legatet støtter arbeid innen områdene sammenlignende og kontrastiv forskning på de indo-europeiske språkene, teoretisk matematikk og rasjonalistisk filosofi.

Støtten deles ut i form av en pris.

Prisene deles ut når det foreligger et desidert fremragende arbeid innen de nevnte fagområdene.

 

Stiftelsen lyser ikke ut midler, men tildeler midler på bakgrunn av innstilling fra stiftelsens fagkomite.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

for

Professor Ingerid Dal og søster Ulrikke Greve Dals legat til støtte av humanistisk forskning

 

Fastsatt av Det akademiske kollegium 29. august 1986 med endringer av 19. september 1995, 20. desember 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. mai 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet ved gave og arv av stifterne under benevnelsen Professor Ingerid og søster Ulrikke Greve Dals legat til støtte av humanistisk forskning. Legatets grunnkapital er på NOK 4.000.000,- og den er urørlig.

 

§2.

Den disponible del av avkastningen skal utdeles som vitenskapelig pris for fremragende arbeid innen områdene sammenlignende og kontrastiv forskning på de indo-europeiske språkene, teoretisk matematikk og rasjonalistisk filosofi. Prisene behøver ikke å utdeles regelmessig, men bare når det foreligger et desidert fremragende arbeid innen nevnte fagområder.

 

§3.

Utdeling av priser foretas etter innstilling fra en fagkomité på tre personer oppnevnt av Universitetsstyret. Fagkomitéen fastsetter prisenes størrelse.

 

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »