Søk

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Stiftelsens formål er å fremme norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.

Stiftelsen ønsker å gi bidrag til:

  • formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg
  • odontologiske undersøkelser
  • publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

Stiftelsen lyser ut midler 28. februar hvert år med fast søknadsfrist 30. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

 

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsen er opprettet ved en sammenslåing av stiftelsene:

Den Norske Tannlegeforenings fond til odontologiens fremme
Norsk Dental Depots Fond for Odontologisk forskning
Jubileumsfondet til Fremme av Odontologisk Forskning og undervisning
Norske Tandlægers Fond til Tandlægevidenskapens fremme
A/S Norsk Dental Depots Fond for Odontologisk forskning ved Universitetet i Bergen
Tannlegeundervisningens fond

Stiftelsens grunnkapital er NOK 2 565 896. Grunnkapitalen kan ikke forringes, men kan økes ved gaver.

Stiftelsen ble i 2020 tilført annen egenkapital fra avviklede Ingvald Stokkes fond. Ingvald Stokkes fond hadde som formål å fremme vitenskapelige arbeid spesielt knyttet til eksperimentell forskning innen odontologi. Det aktuelle beløpet er kr 382 228. Beløpet inngår ikke i fondets grunnkapital.

Stiftelsens navn er Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme.

 

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er fremme norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning gjennom bidrag til formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg, bidrag til odontologiske undersøkelser og bidrag til publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

 

§ 3. Fagkomite

Utdeling av stipender vedtas av styret etter innstilling fra stiftelsens fagkomite. Fagkomiteen skal bestå av fire medlemmer. Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, Den norske tannlegeforening og Plandent AS oppnevner et medlem hver.

Oppnevningstiden er for tre år.

Gjenoppnevning kan finne sted.

 

§ 4. Styre

Stiftelsens styre bestå av minimum tre og maksimum ti medlemmer.

Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styret for stiftelsen.

Translate »