Søk

Stimulus – Fondet for Modernisering av Undervisning og Læring i Ingeniørutdanningen ved Avdeling for Teknologi, Høgskolen i Sør- Trøndelag

Stiftelsens formål er å støtte tiltak for utvikling og fornying av undervisningsmetoder, læringsformer og studentmiljø ved Avdeling for teknologi (AFT).

Stiftelsen er i prosess med å oppdatere sine vedtekter. Informasjon om stipendutdelinger vil komme i 2021.


Vedtekter

Vedtekter for
STIMULUS

FONDET FOR MODERISERING AV UNDERVISNING OG LÆRING I INGENIØRUTDANNINGEN VED AVDELING FOR TEKNOLOGI, HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

1. Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er
«Stimulus – Fondet for modernisering av undervisning og læring i ingeniørutdanningen ved Avdeling for Teknologi, Høgskolen i Sør-Trøndelag».

2. Stiftelsens formål
Stiftelsens formål er å støtte tiltak for utvikling og fornying av undervisningsmetoder, læringsformer og studentmiljø ved Avdeling for teknologi (AFT).

3. Stiftelsens styre

Stiftelsens styre skal bestå av min. 1 medlem. Maks antall styremedlemmer begrenses oppad til det antall som følger de regler som gjelder for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Avdelingsstyret ved Avdeling for teknologi utgjør stiftelsens styre dersom avdelingsstyret ved avdelingen, eller bestemmelser ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, faller bort. Dekanen er da leder for stiftelsen.

4. Stiftelsens grunnkapital

Stiftelsens historiske grunnkapital er kr 1 385 865, 68.
Stiftelsens kapital er ikke bundet, men fortrinnsvis bør bare inntil 90% av avkastningen deles ut til stiftelsens formål.

5. Utdeling av stiftelsens kapital

Utdelingen av midler fra stiftelsen kan gjøres til
I. Ansatte ved Avdeling for teknologi til
a) Utarbeidelse, gjennomføring og vurdering av nye pedagogiske opplegg så vel i den lærerstyrte som studiestyrte del av studiet.
b) Utredning og vurdering av eksisterende opplegg.
c) Studiereiser når disse er en del av et større prosjekt, som går inn under fondets målsetting.
d) Støtte til å avholde kurs, foredrag og seminarer.

Midlene kan gis som stipend.

II. Studenter ved Avdeling for teknologi til
a) Studiereiser som er ledd i større prosjekt, som faller inn under fondets målsetting
b) Gjennomføring av tiltak/prosjekter som inngår i utvikling og fornyelse av undervisning, læringsformer og vurdering av eksisterende opplegg.

Midlene kan gis som stipend.

III. Innkjøp av utstyr og inventar, samt tiltak innen bygg og anleggssektoren ved Avdeling for teknologi.

Midlene lyses ut internt ved Avdeling for teknologi.

6. Valg av revisor

Avdeling for teknologi sørger for oppnevning av ekstern revisor.

Translate »