Søk

Ann Kern-Godal’s Memorial Fund for Horse-Assisted Therapy

The Fund promotes evidence-based research into horse-assisted therapy (HAT) for different patient groups. The fund is open to international applicants.

 

Who can apply?

Since horse-assisted therapy is an emerging field of research, the areas the fund supports should be relatively open-ended and include at least three categories:

  1. Stipend for a PhD candidate’s research into HAT, where their thesis focuses wholly or partially on HAT.
  2. Stipend for a postdoctoral position dedicated wholly or partially to HAT. Exploration of new methodological procedures is considered particularly valuable.
  3. Prize given to the best institution with regard to promoting HAT research.

Especially promising research projects may receive support for up to 3 years. 

 

More about the fund

Ann Kern-Godal’s Memorial Fund for Horse-Assisted Therapy was founded by Tore Godal in memory of his wife Ann Kern-Godal. You will find Ann Kern-Godal’s PhD thesis and further information from the fund’s founder by clicking on the links below:

About Ann

Ann Kern Godal’s PhD Thesis

Tore Godal presentation June 2018  

 

Past grantees

2023 Grantees

2022 Grantees

2021 Grantees

2020 Grantees

2019 Grantees 

 

Calls for applications are announced every year on 15 January. The application deadline is February 15.

It is not necessary for international applicants to have a Norwegian national identity number or D-number.


Vedtekter

FOR

Ann Kern-Godal’s Memorial Fund for Horse-Assisted Therapy

 

§ 1

Ann Kern-Godal’s memorial fund for Horse-Assisted Therapy er opprettet av Tore Godal til minne om hans kone Ann Kern-Godal.

Stiftelsen har en grunnkapital på NOK 100 000. Stiftelsen har en forventet levetid på omtrent 15 år.

§ 2

Stiftelsens formål er å fremme forskning og å bygge bevis innenfor hesteassistert terapi (HAT) for ulike pasientgrupper. Stiftelsen er åpent for internasjonal konkurranse.

Siden hesteassistert terapi er et fremvoksende forskningsfelt skal områdene stiftelsens støtter være relativt åpne og inkludere minst tre kategorier:

  1. Stipend for en PhD-kandidats forskning på HAT, som helt eller delvis fokus for avhandlingen.
  2. Stipend til en post Doc dedikert fullt eller delvis til HAT. Utforskingen av nye metodologiske framgangsmåter blir ansett som spesielt verdifullt her.
  3. Pris gitt til det beste senteret med hensyn til å fremme HAT-forskning.

Spesielt lovende forskningsprosjekter kan få støtte for inntil 3 år.

§ 3

Utdeling av stipend og priser foretas av styret etter forslag fra en fagkomite på tre personer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

Translate »