Søk

Stiftelsen til fremme av forskning på hjerte-, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer

Stiftelsen støtter forskning på hjerte- og karsykdommer, blodtrykkssykdommer og kreftsykdommer.

Stiftelsen er opprinnelig opprettet i 1979 og omdannet i 2019 ved en sammenslåing av stiftelsene:

– Eva Hildebjørg f. Reinskou og Gunnar Mørkveds legat til det beste for medisinsk forskning (overtakende stiftelse)

– Sigrid Wolmars legat for hjerte- og lungesaken

– Annelise Jelstrups legat

– Hematologisk forskningsfond

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år som en del av støtteordningen UNIFOR-FRIMED (klikk her) med søknadsfrist 15. februar.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

§1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsen er opprinnelig opprettet i 1979 og omdannet i 2019 ved en sammenslåing av stiftelsene:

Stiftelse Grunnkapital
Eva Hildebjørg f. Reinskou og Gunnar Mørkveds legat til det beste for medisinsk forskning (overtakende stiftelse)  kr     1 450 000
Sigrid Wolmars legat for hjerte- og lungesaken  kr     1 000 000
Annelise Jelstrups legat  kr        512 870
Hematologisk forskningsfond  kr        367 000

Stiftelsens grunnkapital er NOK 3 329 870. Grunnkapitalen kan ikke forringes, men kan økes ved gaver.

Stiftelsens navn er Stiftelsen til fremme av forskning på hjerte-, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer.


§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å fremme forskning innen hjerte, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer gjennom utdeling av vitenskapelige stipender.

9 % av støtten skal tildeles Avdeling for blodsykdommer ved Oslo Universitetssykehus til forskning innen hemostase-, trombose-, og ateroskleroseforskning.


§ 3. Fagkomite

Fondet skal ha en fagkomité på 3 medlemmer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.


§ 4. Styret

Stiftelsens styre bestå av minimum tre og maksimum ti medlemmer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styret for stiftelsen.

Translate »