Søk

Eva Hildebjørg f. Reinskou og Gunnar Mørkveds legat til beste for medisinsk forskning

Stiftelsen støtter forskning på hjerte- og karsykdommer, blodtrykkssykdommer og kreftsykdommer.

De disponible midlene deles ut til forskning på hjerte- og karsykdommer, blodtrykkssykdommer og kreftsykdommer.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år som en del av støtteordningen UNIFOR-FRIMED (klikk her) med søknadsfrist 15. februar.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 27. august 1996. Endret av Det akademiske kollegium 25. juni 1999 og 14. mars 2001. Endring vedtatt av Universitetsstyret 29. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 7. desember 1999, 28. august 2001 og 24. januar 2005.

§ 1

Legatet er opprettet ved testament av 25. april 1979 og grunnkapitalen utgjorde da NOK 1.200.000,-. I 1999 ble legatet tilført midler fra følgende to legater: Mildred og Oscar Bjørdals legat og Christian, Lina og Asta Wolds legat ved Universitetet i Oslo. Grunnkapitalen utgjør NOK 1.450.000,- og den skal være urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut til forskning innen gruppene hjerte- og karsykdommer, blodtrykkssykdommer og kreftsykdommer, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 3

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for legatet.

Translate »