Søk

Niels Henrik Abel og C. M. Guldbergs mindefond

Stiftelsen gir vitenskapelige stipend til å fremme matematisk forskning ved Universitetet i Oslo.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Matematisk institutt.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 30 000,00 NOK
 

Niels Henrik Abel og C. M. Guldbergs mindefond

Stiftelsen gir vitenskapelige stipend til å fremme matematisk forskning ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV


- vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 24 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- drive med matematisk forskning ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.
Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.
Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 8. februar 1999 og 27. november 2002, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. juli 1999, 23. april 2003 og 19. januar 2006.

§1.

Niels Henrik Abels mindefond av 1902 ble opprettet ved en anonym gave på NOK 100,- i 1902 til 100-års-dagen for Abels fødsel. C. M. Guldbergs minnefond, hvis grunnfond opprinnelig utgjorde NOK 2.000,-, er innstiftet ved midler som professor C. M. Guldbergs venner og elever har innsamlet for å hedre hans minne. Disse to minnefondene ble i 1998 slått sammen under navnet Niels Henrik Abel og C. M. Guldbergs mindefond. Fondets grunnkapital er på NOK 100.000,-, og den er urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til fremme av matematisk forskning, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Tildeling av midler foretas etter innstilling fra Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet v/ Matematisk institutt. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »