Søk

Niels Henrik Abel og C. M. Guldbergs mindefond

Fondet gir vitenskapelige stipend til å fremme matematisk forskning.

Det er tradisjonelt mulig å søke om inntil 30 000 kr. 

Fondet lyser ut midler 1. september annethvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Niels Henrik Abel og C. M. Guldbergs mindefond

Vedtatt av Det akademiske kollegium 8. februar 1999 og 27. november 2002, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. juli 1999, 23. april 2003 og 19. januar 2006.

 

§1.

Niels Henrik Abels mindefond av 1902 ble opprettet ved en anonym gave på NOK 100,- i 1902 til 100-års-dagen for Abels fødsel. C. M. Guldbergs minnefond, hvis grunnfond opprinnelig utgjorde NOK 2.000,-, er innstiftet ved midler som professor C. M. Guldbergs venner og elever har innsamlet for å hedre hans minne. Disse to minnefondene ble i 1998 slått sammen under navnet Niels Henrik Abel og C. M. Guldbergs mindefond. Fondets grunnkapital er på NOK 100.000,-, og den er urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til fremme av matematisk forskning, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Tildeling av midler foretas etter innstilling fra Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet v/ Matematisk institutt. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »