Søk

Universitetet i Oslo lyser ut midler fra 33 (!!) forskjellige stiftelser lørdag 1. september. Søknadsskjemaer og utlysningstekst vil gjøres tilgjengelige fra tidlig morgen av.

Studenter, forskere og ansatte ved UiO er velkomne til å søke.

 

Fullstendig informasjon om søknadskriterier finner du på de forskjellige stiftelsenes egne sider på www.unifor.no.

En fullstendig oversikt over alle åpne lysninger er tilgjengelig her. 

Vær oppmerksom på at søknadsfristene varierer fra stiftelse til stiftelse. 

 

Syns du det er vanskelig å finne frem til relevante stiftelser? UNIFOR har sortert utlysningene i brukervennlig PDF-format.

Klikk på ditt fakultet og få et raskt overblikk over aktuelle stipend.

Det humanistiske fakultet

Det juridiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det medisinske fakultet

Det odontologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det teologiske fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Stipend til doktorgradsstipendiater

Studentstipend ved UiO

Translate »