Søk

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut. Vår kontortid er kl 08:00 til kl 16:00. 

Vi bemerker at vi har fått inn flere henvendelser om følgende,

1) Problemer med å laste opp PDF med bildemateriale

Pga stor søknadspågang opplever vi at vårt antivirusprogram i enkelte tilfeller bruker lengre tid på å skanne PDF-filer enn vanlig. Dette er ikke en teknisk feil og vi ber deg gi opplastingen tilstrekkelig med tid. Dette kan ta opptil 2-3 minutter. Filen lastes opp etter hvert, uavhengig av dens størrelse, såfremt den er mindre enn 15 MB. 

2) Garantiinntekt

Det er en «bug» i søknadsskjemaet som gjør at flere opplever at valg av kategori «ja» eller «nei» hopper frem og tilbake, og at feil informasjon ligger inne. Vi er klar over problemstillingen og ber deg ikke bruke tid på dette. I de tilfeller hvor en aktuell kandidat har svart «ja» på spørsmålet om garantiinntekt, vil vi kontakte vedkommende dersom dette er avgjørende for søknadsutfallet. Vi forventer ikke at dette skal være avgjørende for noen søknader. 

3) Budsjett arbeidsstipend

Et arbeidsstipend er å regne som lønn. I budsjettet er det derfor ønskelig å presisere veldig grovt hvordan stipendet skal brukes; f. eks. til husleie, livsopphold, andre utgifter. Det er i slike tilfeller ikke ønskelig med et detaljert budsjett. Et mer detaljert budsjett er først aktuelt ved søknad om student- og/eller reisestipend. Disse stipendene dekker merutgifter og anses som skattefrie.

 

 

Translate »