Søk

03.05.2021 kl 11.32.

Koblingen til ID-portens server er nå gjenopprettet. Det er nå mulig å logge seg inn igjen ved bruk av elektronisk ID. Aktieselskabet Freia Chocolade Fabriks Medisinske fond opprettholder søknadsfristen 03.05.2021 kl 23.59.

 

03.05.2021 kl 10:50.

UNIFOR har problemer med tilkobling til ID-portens server. Brukere opplever derfor problemer ved pålogging til søknadssystemet. Vi er i dialog med vår support for å gjenopprette koblingen, men feilen ligger i utgangspunktet på ekstern leverandør.

Vi er klar over at Aktieselskabet Freia Chocolade Fabriks Medisinske fond har søknadsfrist i dag. Ved vedvarende problem vil vi avklare med fondets styre om fristen utsettes. Informasjon vil annonseres på UNIFORs nettside under nyheter.

 

Translate »