Søk

Stiftelsen gir økonomisk støtte til norske billedkunstnere i form av studie- og reisestipend på kr 50 000–100 000, ettårige arbeidsstipend på kr 100 000, toårige arbeidsstipend på kr 100 000 pr. år, totalt kr 200 000.

Minst ett av stipendene skal gis til en kunstner som er over 60 år.

Vær oppmerksom på at studenter ikke kan søke. Med studiestipend forstås det kunstnere som ønsker stipend til å utvikle seg selv.

Det skal i år deles ut totalt inntil kr 2,6 millioner.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

        – billedkunstner
        – norsk statsborger
        – over 30 år

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

Søkere bes fylle inn stiftelsens elektroniske søknadsskjema (klikk her).

Obligatoriske felt er merket med rød stjerne.

Vær oppmerksom på hjelpeteksten tilknyttet de forskjellige feltene. Vær sikker på at du oppgir korrekt informasjon.

Søknaden skal inneholde følgende vedlegg: 

        – Søknadstekst (maksimalt 200 ord, fylles direkte inn i stiftelsens elektroniske søknadsskjema i angitt felt)

Kunstneren er fri til å vektlegge ulike sider ved sitt kunstnerskap, arbeidsprosesser, eventuelle planer, målsetninger eller andre sider ved sin praksis som søker selv finner relevant å informere om ved søknad om arbeidsstipend eller reisestipend.

        – CV – Lastes opp som 1 PDF-fil (maks 5 MB), ingen sidebegrensning.

CVen skal inkludere alle utstillinger, offentlige innkjøp, gjerne bibliografi og annen informasjon som gjelder kunstnerskapet. Det er ønskelig at CVen lagres i horisontalt format.

        – Bilder – lastes opp som 1 PDF-fil (maks 15 MB), inntil 10 sider

Bildemateriale lastes opp samlet som én PDF på inntil 10 sider liggende i horisontal retning. Antall bilder er fritt innenfor rammen på 10 sider. All informasjon vedrørende kunstverket skal legges inn på samme side som billeddokumentasjonen.

Klikk her for å se prinsippskisse for billedoppsett.

Anbefalte verktøy for å sette opp søknad og eksportere som PDF: Microsoft Word, Powerpoint, Adobe InDesign, Pages (Apple), Scribus (gratis, open source) eller tilsvarende programmer for sammenstilling av bilder og tekst.

 

Søknadsfristen er 1. september 2022.

Translate »