Søk

UNIFOR lyser ut stipendmidler tilsvarende i overkant av 8,6 millioner kroner på vegne av 51 forskjellige stiftelser i tidsrommet 1. september til 1. desember. Det er mulig å søke om økonomisk støtte i form av

•    bidrag til organiseringen av konferanser, arrangementer, o.l.
•    vitenskapelig stipend
•   
reisestøtte

Hvem som er søknadsberettiget varierer fra stiftelse til stiftelse. Med mindre det er spesifisert at studenter kan søke, vil normalt stipendmidler til forskning være forbeholdt PhD-kandidater, postdocs og forskere.

Klikk her for en oversikt over stiftelser som tilgodeser PhD-kandidater. 
Klikk her for en oversikt over stiftelser som tilgodeser Masterstudenter. 

Merk deg følgende:

•    De fleste stiftelsene tilgjengeliggjør sine søknadsskjemaer fra og med 1. september. Noen stiftelser åpner sine søknadsmottak først fra og med 1. november.
•    Søknadsfristene varierer! Vær oppmerksom på hvilken frist som gjelder for den eller de stiftelsene du er interessert i å søke støtte fra.
•    Det er mulig og oppfordres til å sende inn samme søknad til flere stiftelser samtidig. Dette øker sannsynlighet for at du får dekket ditt fulle budsjett.
•    Det er som regel mulig å søke om inntil det totale beløpet hver enkelte stiftelse har tilgjengelig for utdeling i år. 
•    Vi anbefaler deg å lese UNIFORs oversikt over «Ofte stilte spørsmål».

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid (mandag-fredag, kl. 08.00-16.00) i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen. Du anbefales derfor å søke i god tid før fristen går ut.

Kontaktinformasjon UNIFOR
Telefon: (+ 47) 22 34 01 40
E-post: unifor@unifor.no

Les utlysningstekster, vedtekter og veiledning nøye.

Søknader må sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal. Vi tar ikke imot søknader i papirformat eller per e-post.

Dersom ikke annet er spesifisert i utlysningen kan søknaden leveres på engelsk eller et skandinavisk språk.

Klikk på ditt fakultet under og få et raskt overblikk over aktuelle stipendmuligheter.

Stiftelsene som tilgodeser formål tilknyttet Det humanistiske fakultet skal i år dele ut totalt 4 191 500 kr.
Stiftelsene som tilgodeser formål tilknyttet Det juridiske fakultet skal i år dele ut totalt 2 359 000 kr.
Stiftelsene som tilgodeser formål tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal i år dele ut totalt 3 106 500 kr.
Stiftelsene som tilgodeser formål tilknyttet Det medisinske fakultet skal i år dele ut totalt  kr 1 411 500.
Stiftelsene som tilgodeser formål tilknyttet Det odontologiske fakultet
skal i år dele ut totalt  kr 1 547 000.
Stiftelsene som tilgodeser formål tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal i år dele ut totalt  kr 3 145 500.
Stiftelsene som tilgodeser formål tilknyttet Det teologiske fakultet skal i år dele ut totalt  kr 2 388 500.
Stiftelsene som tilgodeser formål tilknyttet Det utdanningsvitenskapelige fakultet skal i år dele ut totalt  kr 1 225 500.

 

Translate »