Søk

Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til utdannelse, videreutdannelse eller på andre måter slik at de kan komme i arbeid igjen.

Legatet kan også gi tilskudd til tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offentlige ikke dekker.

Støtten gis i form av
– stipend

– tilskudd

Stipend gis i størrelsesordenen NOK 5.000 – NOK 50.000.

Det skal totalt deles ut inntil NOK 50 000.

Hvem kan søke?
Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke.

Enkeltpersoner må
            – ha en fysisk funksjonshemming
            – ha bostedsadresse i Bergen og omegn. Med omegn menes gamle Hordaland fylke

Og enten
            – ha konkrete planer om utdannelse, videreutdannelse eller annen aktivitet som vil tilrettelegge for at du kan komme i arbeid igjen

eller
            – presentere tiltak/aktiviteter som vil øke din livskvalitet, men som ikke dekkes av det offentlige

Organisasjoner må:
            – presentere tiltak/aktiviteter som ikke dekkes av det offentlige, og som vil øke livskvaliteten for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn.

Dersom etterkommere av Elsebeth Stamer Wahl oppfyller kriteriene er disse fortrinnsberettiget uansett om de er bosatt andre steder enn i Bergen og omegn.

Hva må søknaden inneholde?

            – Legeerklæring
            – En kort søknadstekst om hva et eventuelt stipend skal brukes til
            – En oversikt over utgiftsposter stipendet skal brukes til
            – Informasjon om tidligere mottatte stipender til samme formål

All informasjon fylles direkte inn i søknadsskjemaet som det er linket til øverst på denne siden. Legeerklæring lastes opp som vedlegg.

Klikk her for å bli videreført til legatets søknadsskjema. 


Søknadsfristen er 1. februar 2023

Translate »