Søk

Støtten gis i form av (1) vitenskapelige stipend, (2) bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, arrangementer, (3) studiestøtte.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVEM KAN SØKE?

Søknaden må falle inn under en følgende kategorier
1) Medisinsk forskning
2) Kulturelt formål
3) Studier

Personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under stiftelsens formål oppfordres til å søke.

Søknaden må være knyttet til Tønsberg og/eller Nøtterøy.

Hva trenger du å sende inn?
For å søke, må du laste opp følgende vedlegg i vårt elektroniske søknadsskjema:

  • En omfattende CV som inkluderer vitnemål, attester og annen relevant dokumentasjon.
  • Et resymé som gir en oversikt over organisasjonen eller prosjektet du søker støtte for.
  • Hvis du søker som en organisasjon, ber vi om relevante attester, presseklipp eller medieomtaler som viser din virksomhets innvirkning.
  • For studenter som søker studiestøtte, må du legge ved bekreftelse på opptak til ditt studiested.

Søknader om støtte til studier må legge ved opptaksbevis. Søknader uten opptaksbevis vil ikke bli vurdert. Det er dessverre ikke mulig å ettersende dokumenter. Søknader kan fremmes når som helst i løpet av studiet.

Hvordan søker du?
Stiftelsen godtar utelukkende elektroniske søknader via UNIFORs søknadssystem. Du kan enkelt finne søknadsskjemaet ved å klikke her.

Søknadsfristene våre er 15. april og 15. oktober hvert år. Du kan sende inn søknaden når som helst i løpet av studieperioden. Vi gir svar på søknadene våre rundt medio juli og medio desember.

Vi ser frem til å høre om din inspirerende visjon og hvordan vi kan bidra til å gjøre den til virkelighet. Sammen kan vi forme en enda mer strålende fremtid for Tønsberg og Nøtterøy!

Translate »