Søk

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen 2 grupper med forskjellige fagområder:

(1) realfag, medisin, odontologi og veterinærvitenskap, og

(2) humaniora, samfunnsfag, jus og teologi.

I samsvar med de enkelte fonds vedtekter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse.

Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter søknad.

Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe.

Merk at masterstudenter ikke kan søke støtte. PhD-studenter kan kun søke støtte som en del av et større prosjekt.

SØKNADEN
Det er utarbeidet en egen veileder med retningslinjer for søkere til Nansenfondet og de dermed forbundne fond. Klikk her for utdypende informasjon om hvilke krav styret stiller til søkere.

Alle søknader må leveres elektronisk i UNIFORs søknadsportal innen søknadsfristen 15. januar. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt ut ultimo mars – primo april. Søknader tildeles vanligvis ikke støtte utover kr 50 000.

SØKNADEN SKAL INNEHOLDE FØLGENDE:
Alle søkere må fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet tilknyttet sitt fagområde.

Du vil i søknadsskjemaet bli bedt om å laste opp følgende (obligatoriske) vedlegg i PDF-format:

1. CV
2. Publikasjonsliste
3. Prosjektbeskrivelse (søknadstekst) på maksimalt 2 sider
4. Budsjett

Se veilederen (klikk her) for utfyllende informasjon.

Vær nøye på at du sender inn søknad til riktig faggruppering. Ved feilsendelse risikerer du at søknaden din avslås. 

SØKNADSFRISTEN ER 15. JANUAR

Klikk her for å bli overført til søknadsskjemaet til fagområdene realfag, medisin, odontologi og veterinærvitenskap.

Klikk her for å bli overført til søknadsskjemaet til fagområdene humaniora, samfunnsfag, jus og teologi.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen. Du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Translate »