Søk

Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv, og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Stiftelsen gir økonomisk støtte til enkeltpersoner, organisasjoner og fagmiljøer. Støtten går til utdanning, til kultur, idrett og fritid, og til utviklingsprosjekter.

Det lyses ut midler til de forskjellige kategoriene i faste tidsrom. 

Søknadsmottaket til

1. kultur-, idretts- og fritidstiltak v/ organisasjoner åpner 1. mai og har fast søknadsfrist 15. juni. Klikk her for å bli overført til utlysningens elektroniske søknadsskjema. 

2. kultur-, idretts- og fritidstiltak v/ enkeltpersoner åpner 1. mai og har fast søknadsfrist 15. juni. Klikk her for å bli overført til utlysningens elektroniske søknadsskjema. 

3. utviklingsprosjekter åpner 1. juli og har fast søknadsfrist 1. september.

4. utdanning (student- og elevstipender) åpner 15. august og har fast søknadsfrist 15. september. 

Søknadsskjemaene tilgjengeliggjøres i disse tidsrommene på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.

 

Stiftelsen har de siste 20 årene delt ut 125 millioner kroner. Styret beslutter 5-årsplaner for stiftelsens satsingsområder.

Satsingsområder i 5-årperioden 2020 til 2024.

 

Se stiftelsens egne nettside for utfyllende informasjon.