Søk

Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.

Støtten gis i form av
– Vitenskapelig stipend

Det skal i denne utlysningsrunden deles ut totalt inntil kr 300 000.

Hvem kan søke?

Du må
– være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
– drive med juridisk undervisning eller rettsvitenskapelig forskning

Fondet lyser ut midler flere ganger hvert år. Fra og med 2019 vil Lovsamlingsfondet kun ta imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem.

Andre søknadsfrist høsten 2019 er 15. november.

Klikk her for å bli overført til fondets nettside og komplette utlysning m/ søknadsskjema.

Translate »