Søk

Otto Løvenskiolds legat gir stipend til juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet.

Søknadene kan registreres på UNIFORs søknadsportal frem til 15. oktober.

Stipendene skal dekke inntil ett års studieopphold i utlandet for jurister uteksaminert fra Universitetet i Oslo.

Hvem kan søke?

Søkere må være bosatt i Norge og ikke være over 38 år ved tidspunkt for tildeling.

Kandidater som kan komme i betraktning, er:

  • jurister som skal utføre rettsvitenskapelig forskning
  • jurister som er ansatt i forvaltningen, diplomatiet eller domstolene og har vært det i minst ett år, og som ønsker videre utdanning for slikt arbeid.

Søkere som er uteksaminert fra, eller har forskerstilling ved Universitetet i Oslo, har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

Det skal i år deles ut inntil kr 60 000.

For å søke, trykk her

 

Translate »