Søk

Stiftelsen skal støtte masterstudenter i samfunnsgeografi.

Midlene kan gå til studiereise/feltarbeid, publisering og deltakelse på seminar/konferanse.

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend for masterstudenter i samfunnsgeografi. Disse kan benyttes til studiereise/feltarbeid, publisering og deltakelse på seminar/konferanse – i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av NTNUs styre.

Velbegrunnede søknader av høy kvalitet innen feltet «queer geography», «disability studies» og ungdomsforskning vil bli foretrukket.

Søknadsfristen utløper 1.mars 2020

Stiftelse til Anders Löfgrens minne

Translate »